04/03/2011 - 10:39

Khai mạc Hội nghị công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc

(TTXVN)- Ngày 3-3, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2010; xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2011. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Hội nghị thống nhất với nhận định: Trong thời gian vừa qua, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu đổi mới của đất nước; giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam; đấu tranh bác bỏ những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực xấu, qua đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế, tăng cường sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cũng nêu lên một số hạn chế trong công tác này và tập trung trao đổi, thảo luận về phương hướng và các biện pháp triển khai nhiệm vụ trong năm 2011 và những năm tiếp theo.

Hội nghị tiếp tục làm việc đến ngày 4-3-2011.

Chia sẻ bài viết