13/07/2020 - 20:02

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Ninh Kiều 

(CT)- Hôm nay, ngày 14-7-2020, Ðại hội (ÐH) Ðại biểu Ðảng bộ quận Ninh Kiều chính thức khai mạc.

Theo chương trình, ÐH Ðại biểu Ðảng bộ quận Ninh Kiều lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 làm việc phiên chính thức trong ngày 14 và 15-7-2020 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ÐH Ðại biểu Ðảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển quận nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện ÐH đảng cấp trên. Ðồng thời, ÐH bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự ÐH Ðại biểu Ðảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu biểu quyết bầu đoàn chủ tịch đại hội. 

* Trước phiên họp trù bị hôm qua, 13-7-2020, Ðoàn đại biểu gồm 190 đại biểu chính thức (đại diện cho 9.639 đảng viên của Ðảng bộ quận Ninh Kiều) dự ÐH Ðại biểu Ðảng bộ quận, đã đến dâng hoa, dâng hương và báo công dâng Bác trước tượng đài Bác Hồ tại Bến Ninh Kiều. Ðồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HÐND quận, báo cáo kết quả Ðảng bộ quận thực hiện đạt tất cả 17 chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời hứa sẽ ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, Ninh Kiều trở thành đô thị trung tâm của thành phố Cần Thơ.

Tại phiên họp này, ÐH đã bầu Ðoàn Chủ tịch, Ðoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự ÐH; báo cáo chương trình làm việc của ÐH, báo cáo quy chế làm việc của ÐH, quán triệt quy chế bầu cử trong Ðảng; sắp xếp tổ thảo luận và phân công tổ trưởng, tổ phó, thư ký; hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu…

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết