23/03/2019 - 10:31

Khắc phục khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu được giao 

Ngay những tháng đầu năm 2019, ở TP Cần Thơ, các cấp, các địa phương nỗ lực vận động thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHXH tự nguyện... để hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành và UBND quận, huyện tham dự Hội nghị sơ kết 2 tháng đầu năm 2019 về thực hiện các chỉ tiêu về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyên, BHTN và BHYT. 

So với chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 2-1-2019 của UBND thành phố, đến giữa tháng 3-2019, ở huyện Thới Lai, số người tham gia BHXH bắt buộc còn thiếu 357 người; số người tham gia BHTN thiếu 129 người; số người tham gia BHXH tự nguyện thiếu 21 người; số người tham gia BHYT thiếu 22.212 người. Theo bà Trần Thị Ngọc Thu, Giám đốc BHXH huyện Thới Lai, đến nay, tỷ lệ độ bao phủ BHYT trên địa bàn giảm so với cuối năm 2018 là do đầu thẻ giảm, chủ yếu tập trung ở đối tượng tham gia là hộ gia đình. Ngoài ra, công tác vận động người dân tham gia BHYT trên địa bàn còn gặp khó. Cụ thể, nhận thức của nhiều người dân về chính sách BHYT còn hạn chế, nên chưa chủ động tham gia khi sức khỏe bình thường mà chỉ khi phát sinh bệnh tật thì mới nghĩ đến chuyện tham gia để giảm bớt chi phí y tế trong quá trình khám, chữa bệnh, đặc biệt là đối với những trường hợp bệnh hiểm nghèo. Một số hộ gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, chưa thể tham gia BHYT cho tất cả các thành viên trong gia đình.

Tình hình ở quận Thốt Nốt cũng tương tự. Toàn quận hiện có 111.706 người tham gia BHYT; phải vận động thêm 37.236 người tham gia. Theo bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, quận đã họp triển khai kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các địa phương. Trong đó, tập trung thực hiện một số giải pháp: rà soát dân số trên địa bàn, phân tích những hộ có thẻ, hộ chưa mua, hộ khó khăn, để có những giải pháp cụ thể. Đồng thời, các trưởng, phó phòng chuyên môn của UBND quận đều sinh hoạt tại khu vực, tổ, sẽ cùng tham gia vận động, tuyên truyền về BHYT...

2 tháng đầu năm 2019, toàn thành phố có 122.440 người tham gia BHXH bắt buộc; 1.817 người tham gia BHXH tự nguyện; 112.504 người tham gia BHTN; 1.010.456 người tham gia BHYT. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 78,80% dân số. Tuy nhiên, tình hình thực hiện các chỉ tiêu vẫn còn rất thấp; trong đó, các chỉ tiêu trong tháng 2-2019 đều giảm so với cuối năm 2018. Theo ông Trần Văn Minh, Giám đốc BHXH thành phố, ở lĩnh vực BHXH bắt buộc, giảm 541 người tham gia; giảm 310 người tham gia BHXH tự nguyện, do đến thời điểm đáo hạn, đối tượng đã tham gia không đóng tiếp tục; giảm 429 người  tham gia BHTN. 

So sánh với các chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 03/QĐ-UBND, từ nay đến cuối năm, thành phố phải vận động thêm 4.568 người tham gia BHXH bắt buộc; 768 người tham gia BHXH tự nguyện; 3.152 người tham gia BHTN và phải vận động thêm 7,4% dân số tham gia BHYT, tương đương 94.864 người, chưa kể số phải đáo hạn lại… Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho rằng, để hoàn thành các chỉ tiêu theo Quyết định số 03/QĐ-UBND, các cấp, ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ. Cụ thể, UBND thành phố giao Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc BHXH thành phố có trách nhiệm hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị của Thành ủy, HĐND và Quyết định của UBND thành phố về chỉ tiêu thực hiện BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT toàn dân năm 2019. Sở Y tế tăng cường chỉ đạo rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là tuyến cơ sở; tăng cường kiểm tra, không để xảy ra tình trạng vượt quỹ BHYT do chủ quan tại các bệnh viện. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tăng cường công tác thanh tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN theo thẩm quyền. Thực hiện các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH. Các ngành, các cấp tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật BHXH, BHYT đến các doanh nghiệp, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân. Đồng thời, tập trung chỉ đạo ngay các địa phương có diện bao phủ BHYT thấp, quyết tâm tăng tỷ lệ bao phủ BHYT hoàn thành chỉ tiêu năm 2019 là 86,2% dân số...

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết