15/01/2009 - 09:06

Kêu gọi đầu tư 12 tỉ USD cho các dự án hạ tầng đô thị thiết yếu

Ngày 14-1 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào hạ tầng đô thị Việt Nam, đưa ra một danh mục gọi đầu tư gồm 68 dự án quan trọng và cấp thiết từ Trung ương tới địa phương thuộc các lĩnh vực: kết cấu hạ tầng giao thông; cấp, thoát nước; xử lý chất thải rắn, vệ sinh môi trường; nâng cấp phát triển hạ tầng đô thị. Tổng vốn dự kiến khoảng 12 tỉ USD.

Theo các báo cáo của Bộ KHĐT, hiện nay Việt Nam đang có 731 đô thị. Tuy nhiên, hệ thống đô thị phân bổ chưa hợp lý và chưa đồng đều. Mặc dù trong những năm qua, Nhà nước đã ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực này, chiếm khoảng 13,5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, nhưng hệ thống giao thông đô thị ở các thành phố lớn, các khu vực đô thị phát triển chưa được quy hoạch và đầu tư hoàn chỉnh...Trong khi đó, dân số đô thị tăng nhanh (nhất là tại các đô thị lớn) đã làm quá tải hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội. Việc quy hoạch và đầu tư phát triển hạ tầng đô thị chậm hơn so với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và tăng dân số đô thị đã làm cho sự phát triển đô thị chưa phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên (nhất là đất đai, nguồn nước); đặc biệt là tình trạng yếu kém và lạc hậu của hệ thống giao thông, nhà ở, thoát nước thu gom xử lý nước thải, thu gom xử lý chất thải rắn....

Định hướng của Nhà nước Việt Nam về phát triển kết cấu hạ tầng đô thị trong những năm tới là: Xây dựng đồng bộ và hiện đại hệ thống hạ tầng đô thị, cung cấp đủ nước sạch cho đô thị, khu công nghiệp; Giải quyết cơ bản việc thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, vệ sinh môi trường ở các đô thị từ loại 4 trở lên, các khu công nghiệp, các làng nghề và các khu đô thị, khu dân cư tập trung đang có nguy cơ bị ô nhiễm; cải tạo nâng cấp và phát triển giao thông đô thị hợp lý, hiện đại, nhất là tại các đô thị trực thuộc Trung ương; xây dựng các tuyến tàu điện ngầm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Nước ta tiếp tục phát triển các khu đô thị mới, đi đôi với việc chỉnh trang, nâng cấp các khu đô thị hiện có; xóa nhà tạm và các khu nhà ở chung cư đã xuống cấp, không an toàn cho người sử dụng tại các đô thị tập trung đầu tư các dự án hạ tầng đô thị quy mô lớn đáp ứng nhu cầu phát triển, lộ trình hội nhập, giao thương kinh tế quốc tế.

MINH CHÂU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết