03/11/2008 - 08:13

Kết thúc Hội thảo lý luận lần thứ 4 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc về chủ đề “Tam nông"

Sau 3 ngày làm việc, Hội thảo lý luận lần thứ 4 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn-kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc” đã kết thúc tốt đẹp, ngày 2-11, tại Khánh Hòa.

Hội thảo đã nghe 20 bản tham luận của đại biểu 2 đoàn Việt Nam và Trung Quốc tập trung vào quan điểm và nội dung các chính sách nông nghiệp, nông thôn, nông dân thời kỳ đổi mới ở Việt Nam và cải cách mở cửa ở Trung Quốc. Sau các báo cáo tham luận, các đại biểu đã có nhiều câu hỏi đặt ra cho các nhà nghiên cứu lý luận và các nhà quản lý cả bên Trung Quốc và Việt Nam trước thực tế hiện nay đang diễn ra ở cả 2 nước như kinh nghiệm công nghiệp thúc đẩy nông nghiệp, thành thị thúc đẩy nông thôn ở Trung Quốc; những khó khăn và thuận lợi trong việc thực hiện Luật Đất đai ở Việt Nam; kinh nghiệm trong việc quản lý đất đai, khoán sản phẩm trong nông nghiệp, nông dân góp vốn phát triển sản xuất kinh doanh trên mảnh đất của mình trong quá trình thực hiện “Tam nông” ở Trung Quốc; vấn đề giải quyết việc làm cho các lao động nông nghiệp dôi dư hiện nay và chính sách đối với các lao động làm thuê lưu động (chủ yếu là ra thành phố kiếm việc làm) ở Việt Nam và Trung Quốc; Kinh nghiệm xử lý môi trường ở nông thôn khi tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Trung Quốc; vấn đề cán bộ cấp xã và thực hiện các chế độ đối với các đối tượng này ở Việt Nam v.v...

Phát biểu kết thúc Hội thảo, đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư, khẳng định: Hội thảo lý luận lần thứ 4 về “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn-kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc” là cơ hội và phương thức có hiệu quả để 2 Đảng cộng sản Việt Nam-Trung Quốc tăng cường trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, làm sâu sắc, phong phú lý luận và thực tiễn xây dựng CNXH ở mỗi nước. Hội thảo lần này đã chọn chủ đề đúng và trúng. Đây là một vấn đề lý luận-thực tiễn vừa cơ bản, lâu dài, vừa cấp bách mà hai Đảng, 2 nước đều rất quan tâm. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam và Trung Quốc có sự phát triển đáng phấn khởi, đời sống nông dân được cải thiện và nâng cao, thì nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang còn nhiều vấn đề phải giải quyết cả về mặt lý luận và thực tiễn. Hội thảo lý luận lần thứ 4 này là một một biểu hiện sinh động và thực sự góp phần tăng cường mối quan hệ 2 Đảng, 2 Nhà nước VN-TQ lên tầm cao mới.

Hội thảo lý luận lần thứ 5 sẽ diễn ra tại Trung Quốc.

BÁ HƯNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết