27/09/2020 - 17:41

Hướng dẫn mới thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà 

(CT) - Bộ Công Thương vừa ra văn bản số 7088/BCT-DL gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) về hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà (ÐMTMN).

Một mô hình lắp đặt ĐMTMN tại TP Cần Thơ.

Trước đó, ngày 6-4-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2020/QÐ -TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam (Quyết định 13). Căn cứ Quyết định 13, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2020/BCT ngày 17-7-2020 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời (Thông tư 18), trong đó có các quy định về phát triển ÐMTMN.

Theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, hệ thống ÐMTMN phải được lắp đặt trên mái nhà của các công trình xây dựng có công năng độc lập. Ðối với hệ thống ÐMTMN trên mái nhà của công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn khác, chủ trang trại chăn nuôi, trồng trọt... có trách nhiệm tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Trường hợp nhiều hệ thống ÐMTMN có tổng công suất trên 1MW (mỗi hệ thống có công suất không quá 1MW) trên 1 địa điểm (trên cùng 1 mảnh đất hoặc mái nhà khu công nghiệp) được đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp, của 1 hoặc nhiều nhà đầu tư; trường hợp 1 chủ đầu tư mua lại nhiều hệ thống ÐMTMN nằm liền kề nhau, có tổng công suất trên 1MW, mỗi hệ thống ÐMTMN được ký hợp đồng mua bán điện riêng biệt và được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực.

Trường hợp điện mặt trời có công suất không quá 1MW và không lắp trên mái nhà của công trình xây dựng có công năng độc lập; trường hợp hệ thống điện mặt trời của trang trại chăn nuôi, trồng trọt... với công suất trên 1MW hoặc trên 1,25MWp; trường hợp hệ thống điện mặt trời đấu nối vào cấp điện áp trên 35kV, không được áp dụng giá bán điện đối với hệ thống ÐMTMN theo quy định tại Quyết định 13. Các kiến nghị ưu đãi đối với trường hợp lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà có công suất lớn hơn 1MW; đầm nuôi trồng thủy hải sản, trang trại trồng trọt, chăn nuôi,... có nhu cầu sử dụng chính tấm quang điện làm mái, Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu, đề xuất và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét để có cơ chế phù hợp với thực tiễn, áp dụng sau năm 2020...

Tin, ảnh: N.H

 Hướng dẫn mới thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà

(CT) - Bộ Công Thương vừa ra văn bản số 7088/BCT-DL gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) về hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà (ÐMTMN).

Trước đó, ngày 6-4-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2020/QÐ -TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam (Quyết định 13). Căn cứ Quyết định 13, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2020/BCT ngày 17-7-2020 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời (Thông tư 18), trong đó có các quy định về phát triển ÐMTMN.

Theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, hệ thống ÐMTMN phải được lắp đặt trên mái nhà của các công trình xây dựng có công năng độc lập. Ðối với hệ thống ÐMTMN trên mái nhà của công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn khác, chủ trang trại chăn nuôi, trồng trọt... có trách nhiệm tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Trường hợp nhiều hệ thống ÐMTMN có tổng công suất trên 1MW (mỗi hệ thống có công suất không quá 1MW) trên 1 địa điểm (trên cùng 1 mảnh đất hoặc mái nhà khu công nghiệp) được đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp, của 1 hoặc nhiều nhà đầu tư; trường hợp 1 chủ đầu tư mua lại nhiều hệ thống ÐMTMN nằm liền kề nhau, có tổng công suất trên 1MW, mỗi hệ thống ÐMTMN được ký hợp đồng mua bán điện riêng biệt và được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực.

Trường hợp điện mặt trời có công suất không quá 1MW và không lắp trên mái nhà của công trình xây dựng có công năng độc lập; trường hợp hệ thống điện mặt trời của trang trại chăn nuôi, trồng trọt... với công suất trên 1MW hoặc trên 1,25MWp; trường hợp hệ thống điện mặt trời đấu nối vào cấp điện áp trên 35kV, không được áp dụng giá bán điện đối với hệ thống ÐMTMN theo quy định tại Quyết định 13. Các kiến nghị ưu đãi đối với trường hợp lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà có công suất lớn hơn 1MW; đầm nuôi trồng thủy hải sản, trang trại trồng trọt, chăn nuôi,... có nhu cầu sử dụng chính tấm quang điện làm mái, Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu, đề xuất và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét để có cơ chế phù hợp với thực tiễn, áp dụng sau năm 2020...

Tin, ảnh: N.H

Chia sẻ bài viết