19/07/2012 - 21:55

Hơn nửa triệu hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở

(TTXVN)- Ngày 19-7, tại Bắc Ninh, Ban Chỉ đạo Trung ương về Chính sách nhà ở và Thị trường bất động sản đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đến nay Chương trình đã hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đã có 9 tỉnh hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn sớm trước 2 năm và hầu hết các tỉnh khác đã hoàn thành Chương trình sớm trước 1 năm. Nhiều tỉnh có số lượng phải hỗ trợ rất lớn, đến nay đã hoàn thành hoặc đạt kết quả tốt như: Thanh Hóa, Trà Vinh, Sóc Trăng...

Theo báo cáo từ các địa phương, đến đầu năm 2009, cả nước có 496.025 hộ nghèo thuộc diện đối tượng hỗ trợ nhà ở. Sau khi rà soát lại và bổ sung đối tượng theo Quyết định 67/2010/QĐ-TTg, tổng số hộ thuộc diện đối tượng thực tế phải hỗ trợ hiện nay là 539.540 hộ. Ngay trong năm 2009, đầu năm 2010, Chương trình đã ưu tiên bố trí hỗ trợ cho các hộ nghèo trên địa bàn 62 huyện nghèo và hộ là đồng bào Khmer tại khu vực Tây Nam Bộ. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 507.143 hộ, đạt 102,2% so với số hộ phê duyệt ban đầu, đạt 94% so với số hộ thực tế phải hỗ trợ sau khi rà soát, bổ sung. Trong số hộ đã được hỗ trợ, có 224.000 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành liên quan và các địa phương, đến nay, toàn Chương trình đã huy động được 12.653 tỉ đồng, gồm vốn ngân sách từ Trung ương, vốn ngân sách địa phương, vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn huy động khác. Đến nay, tổng số vốn đã giải ngân là 11.945 tỉ đồng (chiếm 94,4% so với số vốn đã huy động), số còn lại sẽ được giải ngân tiếp trong năm 2012.

Về chất lượng nhà ở, hầu hết các căn nhà đều vượt diện tích và chất lượng quy định. Diện tích căn nhà đa số từ 28 - 32m2. Nhiều căn có diện tích từ 50-60m2. Nhà được xây dựng bằng vật liệu có chất lượng tốt: khung bằng bê tông cốt thép hoặc bằng gỗ, tường xây gạch, mái lợp ngói, fibro xi măng hoặc tôn; nền lát gạch hoặc láng xi măng... Giá thành đa số khoảng 25-28 triệu đồng/căn, nhiều căn có giá trị tới 50-60 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, một số địa phương còn chưa hoàn thành kế hoạch của giai đoạn 1 của Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tập trung chỉ đạo, có biện pháp, chương trình cụ thể để sớm hoàn thành giai đoạn 1 trong năm 2012. Các địa phương đã hoàn thành giai đoạn 1, để triển khai có hiệu quả giai đoạn 2, cần tập trung vào khâu sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và khâu tổ chức thực hiện; bảo đảm cơ chế, chính sách, biện pháp phải phù hợp với thực tế, có tính khả thi. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm hoàn thành Đề án hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới (giai đoạn 2011-2015) trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong Quý IV năm 2012 để triển khai thực hiện vào đầu năm 2013.

Chia sẻ bài viết