27/06/2011 - 20:56

TRÀ VINH

Hơn 657 tỉ đồng xây dựng và nâng cấp hệ thống chợ

Theo Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh, từ nay đến năm 2015, tỉnh Trà Vinh sẽ quy hoạch và phát triển đạt 135 chợ, 10 trung tâm thương mại và 11 siêu thị. Tổng mức vốn đầu tư cho công tác xây dựng khoảng 657,5 tỉ đồng; trong đó, vốn ngân sách 250 tỉ đồng, vốn huy động từ doanh nghiệp 55,5 tỉ đồng và vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế là 352 tỉ đồng.

Toàn tỉnh Trà Vinh hiện có 115 chợ; trong đó có 62 chợ xây dựng kiên cố, 24 chợ bán kiên cố, 11 chợ không có nhà lồng và bố trí 5.574 điểm kinh doanh, phục vụ cho gần 9.600 hộ kinh doanh ổn định. Giai đoạn 2006 - 2010, Trà Vinh đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo được 23 chợ, với tổng kinh phí 107,64 tỉ đồng. Song song đó, tỉnh phát triển mạnh lưới chợ như: ký kết với Tổng Công ty Cổ phần Thời trang Việt Nam (Vinatex), Công ty Cổ phần Sài Gòn (Sài Gòn Co.opMart) và đầu tư siêu thị Vinatex và Co.opMart tại TP Trà Vinh...

NG.D

Chia sẻ bài viết