06/09/2013 - 21:52

Hơn 55 triệu USD hướng tới cải thiện chất lượng cuộc song cho người nghèo

Chiều 6-9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ngân hàng Thế giới (World Bank) ký kết hiệp định tín dụng trị giá hơn 55 triệu USD nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người nghèo thông qua cung cấp giải pháp công nghệ giá rẻ trong lĩnh vực y học cổ truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp,thủy sản.

"Sáng kiến này hỗ trợ mục tiêu kép trong tăng cường năng suất thông qua sử dụng hiệu quả công nghệ và tiếp tục giảm nghèo", bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói tại lễ ký.

Khoản tín dụng này do Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), một tổ chức thuộc WB, cung cấp hỗ trợ tài chính cho những quốc gia nghèo nhất. Khoản tín dụng này sẽ dành cho Dự án sáng tạo và đổi mới hướng tới người thu nhập thấp nhằm giúp phát triển và cung cấp những sản phẩm chất lượng cao và giải pháp công nghệ giá rẻ vì lợi ích của những người nghèo nhất và cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo thông qua hỗ trợ sáng tạo cho người có thu nhập thấp. Dự án cũng sẽ tăng cường năng lực về phát triển chương trình, điều phối chính sách, thực thi, giám sát và đánh giá chương trình cho các cơ quan hoạch định chính sách liên quan.

Được tiến hành trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2018, dự án được thực hiện bởi Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tư cách là cơ quan chủ quản quản lý dự án, cùng hợp tác với một số đơn vị trung gian tài chính và Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia với tư cách là các cơ quan thực hiện dự án. Tổng vốn đầu tư của dự án là 55,625 triệu USD, trong đó vốn vay của WB là 55 triệu USD, vốn đối ứng là 0,625 triệu USD.

Đỗ Huyền (TTXVN)

Chia sẻ bài viết