22/09/2011 - 14:04

Hội thảo triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 21-9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Quốc tế và Phát triển nông nghiệp (IFAD), phối hợp với tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội thảo triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM).

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Đăng Khoa nhấn mạnh: Việt Nam có hơn 70% dân số ở khu vực nông thôn, số lao động trong nông nghiệp chiếm trên 50%, nên xây dựng NTM có vị chí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nội dung Hội thảo tập trung vào 3 chuyên đề chính: Triển khai công tác quy hoạch, lập đề án xây dựng NTM, xây dựng cơ sở hạ tầng có sự tham gia của người dân; Nâng cao nhận thức, công tác đào tạo, tập huấn và tuyên truyền; Phát triển nông nghiệp hàng hóa theo cơ chế thị trường.

Ông Khoa cũng chỉ rõ, sự giúp đỡ về nguồn lực của các Tổ chức Quốc tế cùng với sự nỗ lực của Việt Nam, đã làm thay đổi toàn diện bộ mặt NTM sau 1 năm triển khai. Tuy nhiên, cùng với những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, triển khai xây dựng NTM ở Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bởi Việt Nam vẫn là nước có mức thu nhập trung bình thấp trên thế giới (1.000 USD/người/năm), tốc độ phát triển kinh tế giữa các vùng, miền không đồng đều, một số vùng, nhất là miền núi có thu nhập thấp từ 200- 500 USD/người/năm, đang rất cần sự giúp đỡ, để có điều kiện đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, để mô hình NTM được nhân rộng khắp trên cả nước, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận sôi nổi, chia sẻ những khó khăn cần tháo gỡ, nêu lên những đề xuất về cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Đông Bắc... góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình.

KHIẾU THƯ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết