01/11/2008 - 09:27

Hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn-kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc”

Ngày 31-10, tại Nha Trang (Khánh Hòa), đã diễn ra Hội thảo lý luận quốc tế lần thứ 4 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ): “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn-kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc”.

Tham dự Hội thảo về phía Trung Quốc có đồng chí Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương dẫn đầu; phía Việt Nam đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy Viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư dẫn đầu cùng đông đảo các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu lý luận về các vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân của hai nước.

Khai mạc Hội thảo, đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ: Nông nghiệp, nông dân và nông thôn là vấn đề đang được quan tâm đặc biệt ở Việt Nam và Trung Quốc. Hai Đảng, hai nước Việt-Trung chú trọng phát triển toàn diện nông nghiệp theo hướng hiện đại, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, xây dựng nông thôn mới XHCN. Do vậy, việc chọn chủ đề “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn-kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc” trong cuộc Hội thảo lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả 2 bên, đối với việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Việt Nam hết sức coi trọng những kinh nghiệm quí báu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là những kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản lý đất nước, cũng như những thành quả về lý luận mà các đồng chí đã tổng kết được. Cuộc Hội thảo lần này là dịp tốt để Việt Nam tìm hiểu, tham khảo những kinh nghiệm quí của Trung Quốc về vấn đề “Tam nông”. Trong lời khai mạc Hội thảo, đồng chí Chu Vĩnh Khang khẳng định: Sau 3 lần Hội thảo lý luận thành công, với đặc điểm hai nước có dân số nông thôn chiếm đa số thì Hội thảo lần này về “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn-kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc” có ý nghĩa rất quan trọng đối với hai Đảng, hai nước Trung-Việt và luôn là vấn đề lớn được hai nước quan tâm, tin tưởng Hội thảo đạt nhiều thành quả.

Các đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Việt Nam và đồng chí Trác Vệ Hoa, Phó Ban Tuyên truyền Trung ương ĐCSTQ đã đọc báo cáo các đề dẫn.

Ngày đầu tiên, Hội thảo đã được nghe 6 tham luận. Phía Việt Nam có 3 tham luận về “Đô thị hoá Việt Nam-Từ góc nhìn nông nghiệp, nông thôn, nông dân”; về “ Xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam-những vấn đề đặt ra và giải pháp”; về “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nông nghiệp, nông dân và nông thôn ở Khánh Hòa”. Phía Trung Quốc có 3 tham luận về “Thành tựu và kinh nghiệm phát triển xóa đói giảm nghèo nông thôn Trung Quốc”; về “Tăng cường xây dựng văn hóa nông thôn, nâng cao trình độ văn hóa của nông dân”; về “Thúc đẩy công nhân xuất thân từ nông dân lưu động hợp lý, bảo đảm thiết thực quyền lợi hợp pháp của công nhân xuất thân từ nông dân”.

Hội thảo tiếp tục diễn ra đến hết ngày 2-11-2008.

BÁ HƯNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết