02/04/2018 - 21:13

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố sẽ diễn ra vào tháng 9-2018

(CT)- Sáng 2-4, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì cuộc họp Tổ giúp việc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ giúp việc bàn bạc và phân công nhiệm vụ xây dựng dự thảo báo cáo giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố; dự thảo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giữa nhiệm kỳ; chuẩn bị nội dung tham luận tại hội nghị; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hội nghị. Các thành viên Tổ giúp việc phân công nhiệm vụ xây dựng dự thảo báo cáo về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị nửa nhiệm kỳ; định hướng tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hiểu yêu cầu Tổ giúp việc cần chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức hội nghị đúng kế hoạch Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy đề ra. Trong đó, cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành phố và các địa phương xây dựng các dự thảo báo cáo đúng thực chất. Cần phân tích sâu việc thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đề ra, nhất là những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, những hạn chế khó khăn trong thực hiện nghị quyết; trên cơ sở đó, đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt mục tiêu. Các dự thảo báo cáo cần đánh giá sâu vai trò Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, BTV Thành ủy, Thường trực Thành ủy, hệ thống chính quyền, MTTQ và đoàn thể trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, Tổ giúp việc cần đánh giá sát việc thực hiện 9 nghị quyết chuyên đề của BTV Thành ủy đã ban hành nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII; dự báo sát những thời cơ và thách thức của thành phố thời gian tới, nhất là khi thành phố được Trung ương ban hành cơ chế đặc thù theo tinh thần Kết luận số 07-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Thời gian chuẩn bị mọi công việc sẽ hoàn thành trong tháng 8, dự kiến cuối tháng 9-2018 sẽ tổ chức hội nghị.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết