04/10/2013 - 22:20

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Đề án "Tiếp tục đổi mới cơ cấu tổ chức các cơ quan của Quốc hội"

Ngày 4-10, tại thành phố Vũng Tàu, Ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Đề án "Tiếp tục đổi mới cơ cấu tổ chức các cơ quan của Quốc hội". Đến dự hội nghị có các đồng chí nguyên là đại biểu Quốc hội các khóa IX, X, XI thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh phía Nam, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh phía Nam và miền Trung-Tây Nguyên.

Hội nghị thống nhất đánh giá, những năm qua, hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, thực chất và hiệu quả, có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động và cơ cấu tổ chức. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động của Quốc hội từ khóa IX đến nay cho thấy, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ còn hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được kỳ vọng của cử tri trong cả nước.

Qua phân tích trên, các đại biểu cho rằng, trong điều kiện Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan hoạt động thường xuyên thì việc nghiên cứu đổi mới cơ cấu tổ chức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với vị trí là cơ quan thường trực của Quốc hội là rất cần thiết. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần có chức danh Tổng thư ký Quốc hội để đáp ứng công việc điều hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, là người phát ngôn của Quốc hội phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế (chức danh Tổng thư ký Quốc hội là sự tổng hợp chức năng, nhiệm vụ của Trưởng đoàn thư ký kỳ họp và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội). Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung đóng góp ý kiến vào đề xuất nên nâng cấp Ban Dân nguyện, Ban Công tác đại biểu và Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành cơ quan chuyên trách của Quốc hội; Tổ chức lại Văn phòng Quốc hội cho phù hợp với nhu cầu thực tế…

Sau thời gian thảo luận, các đại biểu cho rằng, về mô hình tổ chức, bộ máy giúp việc của Quốc hội có thể phân thành ba khối công việc như sau: Khối đơn vị chuyên môn, tham mưu tổng hợp (có thể xem như là Ban thư ký); Khối thông tin, truyền thông về hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Khối đảm bảo các điều kiện hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Tổng thư ký Quốc hội là người chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của bộ máy giúp việc Quốc hội, cũng như các cơ quan của Quốc hội. Giúp việc Tổng thư ký có các Phó Tổng thư ký.

Huỳnh Sơn (TTXVN)

Chia sẻ bài viết