18/11/2011 - 09:13

Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Nam

(CT)- Ngày 17-11-2011, tại TP Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Cần Thơ phối hợp tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Nam, các cơ quan và Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 11-2011. Các đồng chí Trương Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ và hơn 230 đại biểu là lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị, cơ quan báo chí, Hội Nhà báo... các tỉnh, thành phố từ TP Đà Nẵng trở vào tham dự hội nghị.

Trong 2 ngày, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và các Bộ, Ngành Trung ương thông tin với các đại biểu một số nội dung về: Tình hình kinh tế - xã hội Tây Nam bộ gần đây và định hướng phát triển trong thời gian tới; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và về Hội nghị Interpol lần thứ 80 tại Hà Nội; kết quả Hội nghị thượng đỉnh diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hawii (Mỹ); tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại ở nước ta hiện nay, chủ trương tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và kết luận của Hội nghị Trung ương 3, khóa XI. Hội nghị cũng sẽ dành nhiều thời gian để thông tin về tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian gần đây.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo: Ban Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên và cơ quan báo chí các cấp... cần tập trung tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay; trong đó nêu rõ những thành tựu, thách thức và giải pháp của Chính phủ để tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ và các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ. Tăng cường tuyên truyền việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân và cơ quan, đơn vị ý thức được việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là việc làm thường xuyên, hàng ngày; tăng cường tuyên truyền đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái trong xã hội và phản bác lại mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá ta...

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết