06/01/2018 - 17:57

Hội nghị APPF-26: Truyền tải hình ảnh Quốc hội Việt Nam đổi mới, năng động, tích cực và trách nhiệm

Hội nghị thường niên lần thứ 26, Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26) do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 18-21/1/2018 tại Hà Nội với chủ đề “Quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, sáng tạo, tăng trưởng toàn diện vì tương lai bền vững”, góp phần tăng cường quan hệ song phương giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội các nước, khẳng định vai trò, uy tín của Quốc hội Việt Nam tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương do Cựu Thủ tướng Nhật bản Yasuhiro Nakasone đặt nền móng. Đây là một diễn đàn dành cho các nghị sĩ, nghị viện các nước trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương nhằm mục tiêu hỗ trợ trực tiếp cho Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC), đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

­­­Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương hiện có 27 nghị viện thành viên gồm: Australia, Campuchia, Canada, Costa Rica, Chile, Colombia, Trung Quốc, Ecuador, Fiji, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, quần đảo Marshalls, Mexico, Micronesia, Mông Cổ, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam.

Về nguyên tắc, APPF mở rộng cho tất cả các nghị viện, nghị sĩ quốc gia khu vực châu Á- Thái Bình Dương với tư cách là thành viên liên kết, quan sát viên hoặc do các Hội nghị thường niên APPF xác định.

Diễn đàn nhằm tăng cường đối thoại giữa các nghị sĩ trong khu vực về vấn đề an ninh-chính trị; hợp tác kinh tế-thương mại và văn hóa, góp phần giải quyết những vấn đề khu vực, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng cho toàn khu vực. APPF còn là kênh hỗ trợ cho Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Kể từ Hội nghị thường niên lần đầu tiên của APPF vào năm 1993, khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn luôn là động lực năng động của tăng trưởng toàn cầu. Cùng với sự phát triển của ngoại giao nhà nước, ngoại giao nghị viện cũng đã được thúc đẩy một cách tích cực.

Mục tiêu của APPF nhằm thúc đẩy sự gắn bó và hợp tác khu vực vì sự phát triển hơn nữa của hòa bình, tự do, dân chủ và thịnh vượng; hợp tác mở và đồng đều nhằm mở rộng thương mại tự do và đầu tư, phát triển bền vững, các hoạt động môi trường hợp lý, đồng thời dành sự quan tâm thích hợp đối với các vấn đề liên quan đến an ninh và hòa bình của khu vực.

Tại Lễ chuyển giao chức Chủ tịch APPF nhiệm kỳ 2017- 2018 giữa Quốc hội Fiji và Quốc hội Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã nêu rõ, Quốc hội Việt Nam đánh giá cao hoạt động cũng như nội dung nghị sự của APPF, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các Nghị viện khu vực; củng cố cơ chế đối thoại, trao đổi giữa các nghị sĩ và nâng cao vao trò của các Nghị viện trong giải quyết các vấn đề chung của khu vực, đảm bảo hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Việc Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức lần thứ hai, Hội nghị thường niên của APPF tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong APPF, góp phần truyền tải mạnh mẽ thông điệp và hình ảnh Quốc hội Việt Nam đổi mới, năng động, tích cực và trách nhiệm.

(TTXVN)

Chia sẻ bài viết