05/04/2011 - 08:38

Hội đồng Bầu cử Trung ương họp phiên thứ ba

Chiều 4-4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ ba Hội đồng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Phiên họp thứ ba làm việc về các nội dung: Cho ý kiến về Báo cáo hoạt động của Hội đồng bầu cử và các Tiểu ban từ sau phiên họp Hội đồng bầu cử lần thứ hai đến nay và Báo cáo kết quả Hiệp thương lần thứ hai bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Tại phiên họp, đồng chí Phạm Minh Tuyên, Trưởng ban công tác đại biểu, Tổng thư ký Hội đồng bầu cử Báo cáo Tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá công tác chuẩn bị cho phiên họp của Hội đồng bầu cử được chuẩn bị tốt, đồng thời nhận xét, trong thời gian vừa qua, các cơ quan hữu quan và các địa phương đã triển khai công việc tích cực, khẩn trương, phối hợp nhịp nhàng, theo đúng quy trình, pháp luật, dân chủ, thận trọng; tới thời điểm hiện tại không xảy ra điều gì phức tạp, những thiếu sót đã kịp thời xử lý; các bước vừa tiến hành thẳng thắn, trách nhiệm, công khai... Các địa phương đã quyết liệt triển khai theo chỉ đạo của Trung ương; làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh đúng tình hình; công tác hiệp thương lấy ý kiến cử tri đảm bảo dân chủ, thẳng thắn...

Nhấn mạnh thời gian sắp tới là giai đoạn rất quan trọng, công việc cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lưu ý các cơ quan hữu quan, địa phương không được lơ là, chủ quan; cần thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để thể hiện đúng tinh thần của ngày bầu cử, bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát cần có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, triển khai các đoàn căn cứ vào kế hoạch tổ chức các đoàn giám sát, kiểm tra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (đợt 2)... tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền...

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết