11/07/2012 - 22:32

Hội đồng An toàn Hạt nhân Quốc gia họp phiên thứ nhất

Ngày 11-7 tại Hà Nội, Hội đồng An toàn Hạt nhân Quốc gia đã ra mắt và họp phiên thứ nhất. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các thành viên trong Hội đồng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào quy chế hoạt động của Hội đồng; kế hoạch hoạt động, những công việc quan trọng, cấp thiết từ nay đến cuối năm 2012 và trong năm 2013 theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử.

Các chính sách, biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân trong sử dụng năng lượng nguyên tử và công tác chuẩn bị thẩm định an toàn địa điểm nhà máy điện hạt nhân cũng được các thành viên Hội đồng bàn thảo kỹ càng. Cơ quan Thường trực Hội đồng đã đề xuất xây dựng Chương trình hành động quốc gia về bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2012, trong đó có một số chính sách quan trọng về an toàn phục vụ chương trình điện hạt nhân quốc gia; đồng thời đề xuất kế hoạch làm việc của Hội đồng để xử lý báo cáo trung gian của Tư vấn khảo sát địa điểm và lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2...

Hội đồng An toàn Hạt nhân Quốc gia với sự tham gia của các Bộ Khoa học và Công nghệ, Công thương, Công an, Quốc phòng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, gồm 11 thành viên, do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân là Chủ tịch Hội đồng.

NGUYỄN BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết