10/04/2012 - 22:08

Hội đàm cấp cao Việt Nam - Cuba

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trao tặng Huân chương Jose Marti

(TTXVN)- Nhận lời mời của Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô La Havana, thực hiện chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba.

Chiều 9-4 (theo giờ địa phương, tức sáng 10-4 theo giờ Việt Nam), lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được tổ chức trọng thể tại Cung Cách mạng ở Thủ đô La Havana theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Raul Castro Ruz chủ trì lễ đón.

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Raul Castro Ruz.

Trong bầu không khí đoàn kết, tin cậy và thắm đượm tình đồng chí, anh em, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Raul Castro đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; tập trung trao đổi những phương hướng và biện pháp lớn nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong tình hình mới; trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Chủ tịch Raul Castro nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; bày tỏ sự ủng hộ và chúc mừng những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thành công mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trở lại thăm đất nước Cuba anh hùng và tươi đẹp, được gặp lại những người bạn, những người đồng chí anh em thủy chung và vô cùng thân thiết của nhân dân Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng những tình cảm cao đẹp, sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà lãnh đạo và nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; khẳng định Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và mong muốn tăng cường, thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tin cậy lẫn nhau và hợp tác toàn diện với Cuba anh em.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian qua và nhất trí những biện pháp thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa các cuộc tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn các cấp, các địa phương, trao đổi kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm lãnh đạo Nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội.

Hai bên đặc biệt nhấn mạnh cùng nỗ lực thúc đẩy và mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư cho tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng to lớn của hai nước; nhất trí đẩy mạnh hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ hai nước, thông qua cơ chế này cùng nhau tìm ra những hình thức, lĩnh vực hợp tác phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của hai nước, nhằm nâng cao tính hiệu quả và bền vững trong hợp tác kinh tế - thương mại. Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp và các địa phương đẩy mạnh hợp tác đầu tư trên cơ sở phát huy thế mạnh và tiềm năng của mỗi bên.

Cũng tại Cung Cách mạng, Chủ tịch Raul Castro đã trao Huân chương Jose Marti, phần thưởng cao quí nhất của Đảng, Nhà nước Cuba tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ghi nhận những đóng góp xuất sắc của Tổng Bí thư vào việc phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.

Chia sẻ bài viết