30/07/2014 - 20:31

HỖ TRỢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Với mục tiêu hỗ trợ các địa phương khắc phục những tồn tại, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đầu năm 2014 đến nay, Sở Thông tin và Truyền Thông (TTTT) TP Cần Thơ đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại các sở, ban ngành, các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Qua đó, những tồn tại trong quá trình giải quyết TTHC trên địa bàn TP Cần Thơ từng bước được khắc phục, hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) ngày càng nâng cao.

* NỖ LỰC THỰC HIỆN

 Người dân đến giải quyết TTHC tại mô hình ứng dụng CNTT phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt.

Với chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, thời gian qua, Sở TTTT TP Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Trong đó nổi bật nhất là các hoạt động về thông tin liên lạc được đảm bảo thông suốt, an toàn mạng lưới thông tin phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố được giữ vững; công tác thanh tra, kiểm tra tại các quận, huyện được tăng cường, góp phần hạn chế vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông... Đặc biệt, công tác giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực trên được Sở quan tâm và thực hiện ngày càng nâng cao hiệu quả, tránh phiền hà, mất thời gian chờ đợi của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp...

Theo Sở TTTT TP Cần Thơ, công tác tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) tại bộ phận “một cửa” của Sở được thực hiện nghiêm túc. Cán bộ chuyên môn ở bộ phận này luôn được nhắc nhở thực hiện đúng theo các quy tắc ứng xử đã quy định, thái độ nhiệt tình, vui vẻ, giải quyết hồ sơ nhanh, gọn, đúng quy trình... Qua đó, hoạt động cấp phép (giải quyết các TTHC) thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản đã được Sở TTTT thực hiện linh hoạt, rút ngắn thời gian giải quyết từ 4 ngày xuống còn 2-3 ngày. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2014, Sở đã TN&TKQ trước hẹn, đúng hẹn 122/122 hồ sơ cấp phép trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát. Bên cạnh đó, để công tác giải quyết TTHC có hiệu quả cao, Sở TTTT còn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện CCHC tại bộ phận TN&TKQ của Sở. Đồng thời, các phòng chuyên môn lồng ghép nội dung kiểm tra thông qua các đợt kiểm tra chéo, các đợt đánh giá nội bộ về hệ thống quản lý chất lượng cải cách TTHC theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Ông Nguyễn Trung Nhân, Giám đốc Sở TTTT TP Cần Thơ, cho biết: “Thời gian qua, bên cạnh việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố, cấp ủy Đảng, Ban giám đốc Sở còn tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, nhất là việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giải quyết TTHC nhanh gọn, có khoa học, tránh phiền hà cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Chúng tôi luôn xác định việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý nhà nước, giải quyết TTHC góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm thiểu được văn bản giấy tờ, phục vụ có hiệu quả trong sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở, góp phần thực hiện thành công chương trình CCHC của toàn thành phố”.

* PHÁT HUY VAI TRÒ HỖ TRỢ

Trong những năm qua, TP Cần Thơ đã có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển CNTT trên tất cả các lĩnh vực, nhằm nâng cao trình độ ứng dụng CNTT của lực lượng cán bộ công chức, viên chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ quản lý hành chính nhà nước... Theo Sở TTTT TP Cần Thơ, trong CCHC, CNTT có vai trò như một công cụ giúp tăng năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động, góp phần tự động hóa, đơn giản hóa các quy trình, TTHC, tạo ra phong cách lãnh đạo, làm việc mới, cải tiến các hình thức cung cấp dịch vụ công... của cơ quan nhà nước. Từ những tiện lợi trên, Sở TTTT đã đẩy mạnh các hoạt động như: thường xuyên hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị sử dụng, vận hành hệ thống quản lý văn bản, điều hành tại 23 đơn vị cấp sở và 9 quận, huyện; hệ thống thư điện tử thành phố; một cửa điện tử tại 19 đơn vị cấp sở, 9 quận, huyện và 85 xã, phường, thị trấn. Hiện nay, đã có 83 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được ban hành tại “một cửa điện tử” của các đơn vị sở, ban ngành và UBND quận, huyện. Trong đó, có 78 dịch vụ của các sở, ngành và 5 dịch vụ của UBND các quận, huyện. Ngoài ra, Sở TTTT còn phối hợp Trung tâm công nghệ phần mềm Trường Đại học Cần Thơ hỗ trợ các đơn vị gặp khó khăn trong sử dụng phần mềm tại mô hình Một cửa điện tử như: Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các khu chế xuất công nghiệp Cần Thơ...

Với sự hỗ trợ trên của Sở TTTT đã góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC tại thành phố, đặc biệt nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ các cơ quan đạt 60%; trao đổi thư điện tử giữa các đơn vị trên 50%; mạng truyền số liệu chuyên dùng đến quận, huyện đạt 100%; triển khai sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý văn bản trên môi trường mạng đạt 100%; tỷ lệ cán bộ, công chức viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trao đổi văn bản đạt 80%... Đặc biệt, với sự hỗ trợ của Sở, mô hình ứng dụng CNTT tại quận, huyện phát huy hiệu quả, giúp các đơn vị giải quyết hồ sơ cho công dân được nhanh chóng và minh bạch hơn. Bà Phạm Thu Hương, Chánh Văn phòng UBND quận Thốt Nốt, cho biết: “Cũng như các địa phương khác, mô hình một cửa hiện đại ứng dụng CNTT của quận đã đáp ứng công bằng, công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC. Nổi bật nhất là sau khi được Sở TTTT tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống điện tử tại mô hình, cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã thành thạo quy trình sử dụng, giải quyết TTHC cho người dân nhanh gọn, có khoa học và hiệu quả hơn”.

Những tháng cuối năm 2014, Sở TTTT TP Cần Thơ tăng cường hỗ trợ các sở, ngành và quận, huyện thực hiện Công văn số 1578/UBND-VX ngày 8-4-2014 của UBND thành phố về việc đẩy mạnh sử dụng phần mềm “Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến”, “Quản lý văn bản và điều hành” tại các đơn vị; duy trì hệ thống quản lý chất lượng mô hình một cửa hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc thực hiện trao đổi văn bản điện tử qua môi trường mạng, hệ thống thư điện tử của thành phố... Các hoạt động này với mục tiêu hỗ trợ các cấp, các ngành của TP Cần Thơ thực hiện công tác CCHC đạt hiệu quả ngày càng cao.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết