19/07/2021 - 20:11

Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 

(CT) – Ngày 19-7-2021, quận Ô Môn và Thốt Nốt đã bắt đầu chi trả tận nhà tiền hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 theo Chính sách số 12 của Nghị quyết số 68/NQ-CP. Trong đó, quận Ô Môn chi trả cho 189 người, số tiền 226,8 triệu đồng; quận Thốt Nốt chi trả cho 426 người, số tiền 511,2 triệu đồng (ảnh).

Ảnh: CTV

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, trong 2 ngày 18 và 19-7, UBND thành phố ban hành 5 quyết định phê duyệt hỗ trợ 2.897 người bán lẻ xổ số lưu động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của các quận, huyện: Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Thới Lai và Cờ Ðỏ theo Chính sách số 12 của Nghị quyết số 68/NQ-CP, với kinh phí hỗ trợ 3.476.400.000 đồng. Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ đã chuyển tiển hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đến 4 quận, huyện: Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt và Thới Lai.

Từ 16-7 đến nay, thành phố đã thực hiện giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 3.477 đơn vị sử dụng lao động và 95.760 lao động, với tổng số tiền giảm mức đóng 12 tháng (từ ngày 1-7-2021 đến 30-6-2022) là 31.458.730.044 đồng. Số tiền này theo quy định sẽ được các đơn vị sử dụng để hỗ trợ người lao động phòng chống dịch COVID-19; phê duyệt hỗ trợ cho 2.945 người thuộc đối tượng Chính sách số 9 và 12 của Nghị quyết số 68/NQ-CP, với tổng kinh phí hỗ trợ là 3.654.480.000 đồng.

A.P

Chia sẻ bài viết