25/02/2013 - 14:14

Hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi

(Chinhphu.vn)- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định về tín dụng đối với hộ cận nghèo. Theo đó, hộ cận nghèo sẽ được vay vốn ưu đãi của Chính phủ. Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16-4-2013 tới đây.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cho vay hộ cận nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhằm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Mức cho vay đối với hộ cận nghèo do Ngân hàng Chính sách Xã hội và hộ cận nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa phục vụ sản xuất kinh doanh áp dụng đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ.

Về lãi suất, Quyết định nêu rõ: Lãi suất cho vay bằng 130% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Còn thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ cận nghèo vay vốn thỏa thuận phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng.

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục và quy trình cho vay đối với hộ cận nghèo được thực hiện như đối với cho vay hộ nghèo.

Cũng trong quyết định này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội phải xây dựng kế hoạch nguồn vốn hàng năm để cho vay các chương trình tín dụng chính sách, trong đó có cho vay đối với hộ cận nghèo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hiện cả nước còn hơn 1,5 triệu hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ tái nghèo hàng năm còn cao. Đây là những đối tượng “mong manh”, tiềm lực kinh tế vẫn còn non yếu và chỉ cần một trận dịch bệnh, một đợt thiên tai là họ có thể tái nghèo. Theo quan điểm của các chuyên gia trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo, một trong những nguyên nhân cơ bản gây tái nghèo là do các hộ cận nghèo thiếu vốn để đầu tư sản xuất.

Trần Mạnh

Chia sẻ bài viết