23/02/2011 - 21:05

Hiệu quả áp dụng ISO trong quản lý hành chính nhà nước ở Cần Thơ

Hơn 3 năm thực hiện Đề án 04/ĐA-UBND về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 (nay áp dụng theo phiên bản mới là TCVN ISO 9001: 2008) của các cơ quan hành chính thuộc thành phố, giai đoạn 2007-2010 (Đề án 04), TP Cần Thơ đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực. Các thủ tục hành chính đều có quy trình xử lý công khai, minh bạch; quy định cụ thể các loại giấy tờ cần có trong hồ sơ, thời gian xử lý và trả kết quả, giảm thiểu sự nhũng nhiễu, phiền hà, từng bước tạo được sự hài lòng trong dân...

* Hiệu quả thiết thực

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tư pháp đang tiếp công dân.

Thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính, TP Cần Thơ đã xây dựng và triển khai Đề án 04 từ tháng 8-2007. Theo đó, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo ISO từ thành phố đến các sở, ngành, quận, huyện. Hơn 3 năm qua, toàn thành phố đã có 50 đơn vị thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO.

Là một trong những đơn vị triển khai, thực hiện khá tốt Đề án nhánh của Đề án 04 “ISO 9001: 2008 ứng dụng trong việc giải quyết các thủ tục hành chính”, bà Lê Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ, cho biết: “Thuận lợi của việc áp dụng HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO là các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch. Các hồ sơ giao dịch hành chính được giải quyết đúng luật, đúng thời gian quy định. Các thủ tục và quy trình hành chính đã được đơn giản, tinh gọn, thuận tiện, giảm phiền hà cho cá nhân, tổ chức...”. Gặp chúng tôi tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tư Pháp TP Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Hải, ở quận Ô Môn, phấn khởi nói: “Tôi thấy công tác cải cách hành chính ở đây hiệu quả. Cán bộ thì cởi mở, vui vẻ, hướng dẫn thủ tục tận tình cho người dân. Đặc biệt là cán bộ giải quyết hồ sơ đúng hẹn, hạn chế tình trạng người dân phải tới lui nhiều lần”.

Sở Tư pháp thành phố đang áp dụng ISO trên 23 lĩnh vực với phương châm: “Hướng dẫn tận tình, giải quyết đúng luật, đúng hẹn”. Hiện tại, Sở Tư pháp đã được cấp Giấy chứng nhận ISO 9001: 2008 đối với 14/23 thủ tục như: thủ tục thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Luật sư; cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh Tổ chức hành nghề Luật sư Việt Nam; đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài; cấp phiếu lý lịch tư pháp... Các thủ tục còn lại sẽ đánh giá chất lượng khi có sản phẩm đầu vào.

Theo Tiến sĩ Trần Ngọc Nguyên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, hiệu quả rõ nét trong áp dụng ISO tại các cơ quan hành chính là sự ngăn nắp và có hệ thống trong tổ chức, thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, hồ sơ tài liệu; tác phong làm việc của cán bộ, công chức khoa học, nghiêm túc hơn. Thông qua ISO, lãnh đạo đơn vị điều hành công việc có hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch và thống nhất. Cán bộ, công chức được phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc; được đánh giá năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm khách quan hơn; thực hiện trách nhiệm, quyền lợi của mình đúng nơi, đúng người có thẩm quyền phê duyệt. Việc áp dụng ISO làm giảm đáng kể hiện tượng cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây phiền hà. Các thủ tục hành chính đều có quy trình xử lý công việc niêm yết công khai, minh bạch. Người dân đến cơ quan nhà nước được hướng dẫn tận tình, trả kết quả xử lý đúng hẹn...

* Sớm tháo gỡ khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi nói trên, việc áp dụng ISO vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở TP Cần Thơ vẫn còn tồn tại một số bất cập như: sự phối hợp giữa Ban Quản lý đề án nhánh và Ban Quản lý đề án 04/ĐA-UBND chưa thật chặt chẽ. Những khó khăn, vướng mắc chưa được phản ánh kịp thời mà chỉ đề xuất, kiến nghị, khi có đoàn giám sát đến làm việc. Chưa có quy định cụ thể về việc kết nối xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 với Đề án 30, với cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hiệu quả của việc kết nối này còn tự phát, chưa đồng bộ, chỉ được triển khai, thực hiện tại một số cơ quan. Một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng, bị động trong việc duy trì và cải tiến HTQLCL đã được xây dựng và chứng nhận, việc mở rộng phạm vi áp dụng ISO còn hạn chế. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, thay đổi liên tục, các thủ tục, quy trình không được điều chỉnh, cập nhật kịp thời. Tiến độ triển khai của các đơn vị như: Ban Quản lý Đô thị Nam Cần Thơ; Chi cục Thủy sản; Chi cục Thủy lợi... còn chậm so với tiến độ chung của thành phố...

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Đề án 04, được tổ chức giữa tháng 2-2011, Tiến sĩ Võ Thành Thống, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo ISO, đã giao Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tiếp tục tổng hợp có chọn lọc các ý kiến đóng góp của các sở, ngành, quận, huyện, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt Đề án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001: 2008 của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố, giai đoạn 2011-2013; tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra giúp các đơn vị, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đối với các Ban Quản lý Đề án nhánh thường xuyên báo cáo những khó khăn, vướng mắc với Ban Quản lý Đề án, nhằm tìm ra giải pháp tháo gỡ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án đã được phê duyệt...

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết