12/03/2009 - 09:22

Hệ thống nộp đơn điện tử phi trực tuyến đưa vào sử dụng chính thức từ tháng 4-2009

Ngày 11-3, tại Hà Nội, trong hội thảo “Phát triển và ứng dụng thông tin sở hữu trí tuệ tại Việt Nam” do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tổ chức, ông Phạm Phi Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho biết: Hệ thống nộp đơn điện tử phi trực tuyến sẽ đưa vào sử dụng chính thức từ tháng 4-2009.

Đây là một trong những kết quả của Dự án “Ứng dụng thông tin sở hữu trí tuệ tại Việt Nam” do Nhật Bản tài trợ với tổng kinh phí hơn 5 triệu USD, thực hiện trong thời gian bốn năm (2005 - tháng 3/2009). Trong quá trình thực hiện dự án, Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ triển khai các hoạt động nhằm hiện đại hóa quản trị sở hữu công nghiệp, phát triển Hệ thống quản trị đơn sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ. Hệ thống này góp phần tăng cường hiệu quả của việc quản lý và xử lý đơn, cung cấp thông tin sở hữu trí tuệ nhanh chóng, chính xác cho công chúng Việt Nam. Dự án cũng đã thiết lập cả phần cứng và phần mềm các hệ thống tra cứu thông tin sở hữu trí tuệ dành cho các xét nghiệm viên. Thư viện điện tử sở hữu trí tuệ đã đưa vào sử dụng với địa chỉ: http://www.noip.gov.vn hoặc
http://iplib.noip.gov.vn.

NGUYỄN HỒNG ĐIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết