04/01/2018 - 21:47

Hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội là hành vi tham nhũng tài sản của dân

Ngày 4-1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam về kết quả công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; tham quan Trung tâm điều hành hệ thống công nghệ thông tin, Trung tâm dịch vụ khách hàng và Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.

Báo cáo của Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn cho thấy đến nay cả nước có 13,83 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội; 79,9 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (đạt 86%, vượt 2,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) và khoảng 11,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền trên 270 nghìn tỉ đồng; thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho khoảng 165 triệu lượt người. Công tác thanh tra chuyên ngành được tăng cường, đưa tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội xuống dưới 3% - mức thấp nhất từ trước tới nay, giảm 0,8% so với năm 2016.

Đánh giá Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, song Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng diện bao phủ bảo hiểm xã hội còn thấp, mới đạt 28 – 29%; so với yêu cầu đặt ra của Nghị quyết 21 - NQ/TW (về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020) là đến năm 2020 có 50% đối tượng tham gia còn rất xa. Sau 10 năm triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện, đến nay mới đạt con số 300.000 người. Tình trạng trốn đóng, nợ đọng còn lớn, lạm dụng, trục lợi bảo hiểm xã hội còn diễn ra nhiều, gian lận bảo hiểm y tế hầu như địa phương, cơ sở khám chữa bệnh nào cũng có.

Quỹ bảo hiểm xã hội là quỹ tài chính tập trung lớn nhất ngoài ngân sách Nhà nước, là tiền đóng góp của dân, hành vi trục lợi quỹ chính là hành vi tham nhũng tài sản của dân; năm 2017 mặc dù đã ngăn chặn một bước nhưng vẫn còn hạn chế, mức độ xử phạt chưa nghiêm. Mức độ công khai hóa vi phạm để có sự lên án và giám sát của người dân là chưa được. “Không thể để một người một năm đi khám bệnh bảo hiểm y tế 273 lần, sự tiếp tay của cơ sở khám chữa bệnh như thế nào? Vấn đề trục lợi đã ai bị cách chức chưa, trách nhiệm của ngành?”, Phó Thủ tướng đặt vấn đề.

Từ cách đặt vấn đề trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt Nghị quyết 21 - NQ/TW, tổ chức thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động; tập trung phát triển đối tượng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; quan tâm đến việc quản lý đầu tư tăng trưởng quỹ. Quỹ bảo hiểm xã hội là quỹ an sinh xã hội, mục tiêu an toàn phải được đặt lên hàng đầu, đầu tư phải có hợp đồng chặt chẽ, đảm bảo an toàn quỹ dài hạn.

CHU THANH VÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết