11/08/2017 - 22:02

Góp ý dự thảo đề án tổ chức phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” 

(CT)- Ngày 11-8-2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án tổ chức phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” của Ủy ban Trung ương MTTQVN (ảnh).

Tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình và cho rằng việc Ủy ban Trung ương MTTQVN ban hành đề án là rất cần thiết.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp một số ý kiến như: Cần bổ sung vào đề án khái niệm “sáng tạo”, “sáng kiến”.

Tên đề án cần có sự thống nhất với mục tiêu chung. Nội dung của phong trào mà dự thảo đề án nêu còn dàn trải, đề nghị cần cô đọng, cụ thể hơn từng phong trào và gắn với hội nhập quốc tế.

Phần căn cứ cần cập nhật các văn bản mới phù hợp hơn; cần cụ thể hơn cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phong trào “Đoàn kết sáng tạo” và tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội về chính sách hỗ trợ sáng tạo.

Một số đại biểu bày tỏ băn khoăn khi thực hiện đề án này làm sao tránh trùng với các phong trào thi đua yêu nước, các hội thi mà các địa phương đã thực hiện.

Cần nghiên cứu xem xét việc xây dựng bộ dữ liệu về các sáng kiến, sáng chế, ý tưởng, đề xuất mới phải rõ ràng, vì vấn đề này liên quan đến Luật Sở hữu trí tuệ; cần xác định cụ thể hơn đối với nguồn kinh phí Quỹ “Người Việt sáng tạo” cũng như phân cấp quản lý; xác định rõ vai trò của các tổ chức thành viên tham gia thực hiện đề án… 

THANH THY

Chia sẻ bài viết