02/02/2012 - 09:01

Góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp

Ngày 1-2, Ban Chỉ đạo của Chính phủ tổng kết Hiến pháp 1992 tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 trước khi trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban chỉ đạo Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Chính phủ (BCĐ) dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Nội vụ của các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, miền Trung (từ Đà Nẵng trở ra).

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Hội thảo này nhằm góp ý kiến, tạo ra sự nhất trí, đồng thuận, đóng góp về tư duy, nhận thức đánh giá tình hình thực hiện Hiến pháp năm 1992 và đặc biệt là kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992. BCĐ sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo trình Chính phủ trong cuộc họp đầu tháng 2 này.

Phó Thủ tướng đánh giá cao các địa phương và các bộ, ngành đã tổ chức tổng kết Hiến pháp 1992 nghiêm túc. Đến nay, 63 địa phương trong cả nước và các bộ, ngành đã có báo cáo. Đây cũng là cơ hội để tạo động lực mới, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, trong đó nhấn mạnh việc thúc đẩy cải cách kinh tế, đồng bộ với cải cách chính trị, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Phó Thủ tướng nêu rõ: Bản Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 để các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến là kết quả của việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương qua tổng kết thực tiễn Hiến pháp. Phó Thủ tướng đánh giá về cơ bản, Dự thảo đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; trình bày tương đối toàn diện những vấn đề của Hiến pháp bao gồm nội dung các chế định, kỹ thuật lập hiến... trong đó tập trung về chế định Chính phủ và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh do nội dung rất rộng, nhiều vấn đề lớn và hệ trọng, đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn góp ý cụ thể vào các nội dung của Dự thảo, tập trung cho ý kiến xung quanh việc đánh giá và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp về Chính phủ và chính quyền địa phương cũng như các mối quan hệ quyền lực có liên quan trong bộ máy nhà nước...

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết