08/08/2013 - 22:06

Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ĐBSCL

Theo thống kê của BCĐ Tây Nam Bộ, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2013, đã có 15 ngân hàng thương mại cổ phần và Công ty Phân bón dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) đã đăng ký và thực hiện hỗ trợ 525 tỉ đồng cho các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Từ các nguồn hỗ trợ này, BCĐ Tây Nam bộ cùng các địa phương (Cần Thơ và một số tỉnh trong vùng) đã khởi công xây dựng 5 trường mẫu giáo và tiểu học; chuẩn bị khởi công thêm 3 trường mẫu giáo và 2 tuyến đường giao thông nông thôn với kinh phí hơn 100 tỉ đồng. Qua đó đã góp phần hoàn thiện mạng lưới trường lớp cho các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh.

Chia sẻ bài viết