13/04/2012 - 22:06

PHIÊN HỌP THỨ 7, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XIII

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công và thảo luận dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

(TTXVN)- Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 7, sáng 13-4, với sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, UBTVQH đã cho ý kiến Báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng”.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công trước hết phải đảm bảo để đồng bào được ăn no, mặc ấm, có nhà ở, con em được học hành, người ốm đau được chữa bệnh. Cần tính toán đẩy nhanh hơn tiến độ hoàn thành việc hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở trên cơ sở các cơ chế, chính sách đã ban hành; khẩn trương trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ...

UBTVQH đánh giá cao kết quả giám sát, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đề cập tương đối toàn diện các khía cạnh, phản ánh khá chi tiết, rõ ràng và đầy đủ tình hình cũng như những hạn chế, bất cập của hệ thống chính sách, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện. Đồng thời, đề xuất những kiến nghị sát thực tế, đúng với tâm tư, nguyện vọng của người có công. Kết quả giám sát khẳng định: Chính sách ưu đãi người có công thực sự là chính sách lớn, có ý nghĩa sâu sắc và quan trọng nhất trong các chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước. Về cơ bản, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã thường xuyên quan tâm tổ chức thực hiện, giám sát, tuyên truyền, phổ biến, huy động mọi nguồn lực xã hội chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công và thân nhân, góp phần bảo đảm công bằng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân tham gia chăm sóc người có công phát triển sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực...

Các ủy viên UBTVQH và các đại biểu cũng đề nghị cần nhanh chóng và nghiêm túc khắc phục những hạn chế, bất cập, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng; xử lý nghiêm một số hiện tượng tiêu cực. UBTVQH đề nghị Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan hoàn thiện Báo cáo giám sát, nhất là các nội dung kiến nghị để trình Quốc hội.

UBTVQH nhất trí cao việc ban hành Nghị quyết giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công. Trong đó, tập trung các nội dung: Công nhận người có công; nâng cao mức sống, giải quyết nhà ở cho người có công; rà soát, giải quyết các vấn đề tồn đọng; trách nhiệm của các bộ, ngành hữu quan và các địa phương; giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể.

Chiều 13-4, Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Về đối tượng đặc thù trong phổ biến, giáo dục pháp luật, Ủy ban Pháp luật là cơ quan tiến hành thẩm tra nêu quan điểm, bên cạnh đối tượng chung là công dân thì có một số nhóm đối tượng là những người ít có khả năng, điều kiện thực tế để tiếp cận pháp luật hoặc những người trực tiếp làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần có những kiến thức pháp luật chuyên sâu và kỹ năng để thực hiện việc lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc những người cần phải giáo dục nhằm thay đổi hành vi để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Vì vậy, việc xác định rõ một số đối tượng đặc thù trong phổ biến, giáo dục pháp luật là cần thiết.

Xung quanh đề xuất bỏ đối tượng nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người ra khỏi đối tượng đặc thù trong phổ biến, giáo dục pháp luật, Ủy ban Pháp luật nêu lý do nếu cần phổ biến, giáo dục pháp luật để ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình, mua bán người thì đối tượng cần được phổ biến, giáo dục pháp luật phải là những người có khả năng thực hiện hành vi bạo lực gia đình, mua bán người chứ không phải là các nạn nhân. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng không nên đưa đối tượng này ra khỏi đối tượng đặc thù vì họ cần được trang bị thêm kiến thức về pháp luật để biết tự bảo vệ mình.

Tại buổi làm việc, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận làm rõ thêm nội dung về báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật; Hội đồng phối hợp, giáo dục pháp luật...

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị ban soạn thảo trên cơ sở tiếp thu các ý kiến trao đổi của Ủy ban thường vụ Quốc hội, khẩn trương, nghiêm túc hoàn thiện dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 sắp tới.

Chia sẻ bài viết