09/01/2014 - 14:12

Giảm 1% lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở

Kể từ ngày 2-1-2014, mức lãi suất đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15-5-2013 (TT11) sẽ được điều chỉnh theo Quyết định số 21/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại TT11 là 5%/năm. Như vậy, so với quy định tại TT11 mức lãi suất đã giảm 1%.

Tại TT11 có quy định định kỳ vào tháng 12 hàng năm, Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố lại mức lãi suất áp dụng cho năm tiếp theo, bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường, nhưng không vượt quá 6%/năm. Thời gian được hỗ trợ lãi suất tối đa là 10 năm đối với khách hàng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại và tối đa 5 năm đối với khách hàng là doanh nghiệp, nhưng không vượt quá thời điểm 1-6-2023.

PHƯƠNG DUNG (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết