13/11/2014 - 09:28

Giải quyết kịp thời các hồ sơ có liên quan đến quyền của người sử dụng đất

(CT)- Từ đầu năm đến năm, UBND huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã tiếp nhận, giải quyết 2.917 hồ sơ thực hiện các quyền của người sử dụng đất, bảo lãnh quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình. Ngoài ra, ngành chức năng của huyện còn tiến hành kiểm tra việc thực hiện cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường đối với 25 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua đó, UBND huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 cơ sở vi phạm, với số tiền phạt là 4,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã cấp mới đăng ký cam kết bảo vệ môi trường đối với 4 cơ sở; đến nay, huyện đã chấp thuận cho 35 cơ sở đăng ký bảo vệ môi trường.

C.H

Chia sẻ bài viết