04/05/2022 - 23:11

Giải phóng mặt bằng chậm do thiếu nền tái định cư 

Mới đây, Thường trực HÐND thành phố tổ chức giám sát công tác triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022 của thành phố và các quận, huyện; công tác triển khai các dự án thu hồi đất do UBND các quận, huyện làm chủ đầu tư. Qua giám sát cho thấy tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn, tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án còn chậm so với kế hoạch…

Các đại biểu tham gia phát biểu tại buổi giám sát.

Qua giám sát cho thấy những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả khả quan. Công tác chăm sóc người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo, hộ khó khăn được thực hiện chu đáo, kịp thời và đúng quy định; công tác giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được quan tâm; quốc phòng, an ninh đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Bà Nguyễn Phương Thủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố, cho biết: “Những tháng đầu năm 2022, thành phố đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đang phục hồi và phát triển. Tuy nhiên, giá nguyên vật liệu trên thế giới và thị trường trong nước có xu hướng tăng, nhất là giá xăng dầu và các nguyên liệu đầu vào, gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người dân. UBND thành phố cần có những giải pháp khắc phục hạn chế để đảm bảo quyền và lợi ích cho người dân”. Còn ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban Ðô thị HÐND thành phố, đề nghị: “Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố khẩn trương kiện toàn Hội đồng giá đất để sớm tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố. Việc ban hành giá đất để chủ đầu tư kinh doanh bất động sản thực hiện nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước”.

Công tác triển khai các dự án thu hồi đất đã được HÐND thành phố thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021; UBND các quận, huyện đang tiến hành thủ tục để triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án ở các quận, huyện còn chậm do chưa có nền tái định cư (TÐC) và chính sách TÐC phân tán còn thấp nên người dân chưa chấp nhận bàn giao đất… Ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “Năm 2021, quận Ninh Kiều có 11 dự án thu hồi đất do quận làm chủ đầu tư đăng ký thu hồi. Ðến nay, việc thu hồi đạt được 45,2% kế hoạch. Hiện nay, UBND quận đang hoàn thiện hồ sơ để tiến hành thu hồi diện tích đất các dự án còn lại. Do nguồn nền TÐC của quận không đáp ứng bố trí nền TÐC cho các dự án, công trình nên gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng".

UBND quận Ninh Kiều cũng kiến nghị UBND thành phố xem xét cho khai thác quỹ nền TÐC từ các khu đô thị mới trên địa bàn quận, đồng thời ban hành khung chính sách chung cho tất cả các dự án trên địa bàn quận để có thể đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Phương Thủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND cho biết: “Hiện nay, việc thực hiện các khu TÐC trên địa bàn thành phố còn quá chậm; trong khi đó người dân "đòi" phải bố trí nền TÐC mới chịu bàn giao mặt bằng. Do không có nền TÐC, thời gian qua thành phố phải chi tiền tạm cư cho người dân sau khi bàn giao mặt bằng. Việc chậm thực hiện các khu TÐC đồng nghĩa với việc thành phố phải phát sinh thêm kinh phí chi tiền tạm cư cho người dân. Tôi đề nghị UBND thành phố cần có giải pháp sớm hoàn thành các khu TÐC để bố trí cho người dân bị ảnh hưởng các công trình, dự án trên địa bàn thành phố”.  

Qua giám sát, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố đề nghị: “UBND thành phố tập trung rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn thấp để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2022 đề ra; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giúp các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh công tác thu ngân ngân sách địa phương. Ðồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình, dự án xây dựng cơ bản, nhất là công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố; thực hiện đồng bộ các chính sách, biện pháp trong công tác bồi thường, hỗ trợ TÐC góp phần thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trên địa bàn thành phố”.

Bài, ảnh: K.V

Chia sẻ bài viết