15/11/2016 - 20:03

Giải pháp phát triển cấp nước bền vững cho ĐBSCL

Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch cấp nước cho vùng ĐBSCL. Giải pháp xây dựng các nhà máy nước cho vùng ĐBSCL đến năm 2025 là: nhà máy nước liên vùng sông Tiền 1 công suất 100.000 m3/ngày, nhà máy nước liên vùng sông Tiền 2 công suất 200.000 m3/ngày, cụm nhà máy nước sông Hậu 1 công suất 400.000 m3/ngày, nhà máy nước sông Hậu 2 công suất 200.000 m3/ngày, nhà máy nước sông Hậu 3 công suất 100.000 m3/ngày… Giải pháp xây dựng các nhà máy nước cho vùng ĐBSCL đến năm 2030 là: nhà máy nước liên vùng sông Tiền 1 công suất 300.000 m3/ngày, nhà máy nước liên vùng sông Tiền 2 công suất 300.000 m3/ngày, cụm nhà máy nước sông Hậu 1 công suất 600.000 m3/ngày, nhà máy nước sông Hậu 2 công suất 300.000 m3/ngày, nhà máy nước sông Hậu 3 công suất 150.000 m3/ngày...
Chia sẻ bài viết