11/12/2007 - 16:24

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Giai cấp công nhân là giai cấp nòng cốt trong xây dựng và phát triển đất nước

* Mở rộng quan hệ hợp tác giữa Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Mỹ

(TTXVN)- Ngày 10-12, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ninh và Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - Thực tiễn vùng mỏ Quảng Ninh”. Đến dự có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, chủ đề Hội thảo có ý nghĩa hết sức quan trọng, giai cấp công nhân có vai trò to lớn trong đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, là giai cấp nòng cốt trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay và trong tương lai. Chủ tịch nước đề nghị: Giai cấp công nhân là chủ đề vừa cơ bản, vừa cấp bách. Hội thảo cần nhìn thẳng, nghiêm túc vào thực tế, kết hợp lý luận với thực tiễn để có lời giải đáp cho những vấn đề đang đặt ra với giai cấp công nhân. Hội thảo cần tập trung đánh giá, đi đến kết luận về các vấn đề như làm thế nào xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, bảo đảm sứ mệnh lịch sử của mình; làm sao xây dựng giai cấp công nhân gắn với đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giải pháp nào để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động...

Từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, vị thế của giai cấp công nhân nước ta đang có những thay đổi, tác động trực tiếp đến việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Những năm qua, đội ngũ công nhân tăng mạnh cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là ở các khu công nghiệp tập trung, khu vực kinh tế có yếu tố nước ngoài và kinh tế tư nhân. Với đội ngũ khoảng 8 triệu người, chiếm 9,3% dân số và 25% lực lượng lao động toàn xã hội, hằng năm công nhân Việt Nam đã sản xuất ra khối lượng sản phẩm chiếm hơn 50% tổng sản phẩm quốc nội, bảo đảm trên 60% ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, giai cấp công nhân còn bộc lộ nhiều yếu kém, tồn tại, nhất là về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống; trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp còn khá thấp so với yêu cầu, mất cân đối nghiêm trọng trong lao động kỹ thuật; đời sống vật chất và tinh thần của công nhân hiện nay quá nghèo nàn. Những tồn tại, yếu kém này một phần xuất phát từ các yếu tố: chính sách mở cửa thị trường còn có nhiều điểm chưa hợp lý; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền còn nhiều tồn tại, thiếu sót; vai trò của công đoàn cơ sở còn nhiều yếu kém, không đảm trách được vai trò người bảo vệ quyền lợi của công nhân, người lao động.

Về chiến lược bảo vệ quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân, tham luận tại Hội thảo đề cập một số yêu cầu lớn: Bảo đảm hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong giai cấp công nhân; Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong kinh tế - xã hội và lao động, giữ gìn trật tự, kỷ cương luật pháp, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm hoặc bao che, dung túng cho các hành vi xâm phạm quyền lợi hợp pháp của công nhân, lao động; Chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, thực sự là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân.

* Sáng 10-12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Hòa Bình đã làm việc với Đoàn đại biểu Công đoàn Mỹ do Giáo sư Ken Uông, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và giáo dục lao động, Đại học Tổng hợp Califonia dẫn dầu, đang ở thăm nước ta.

Giáo sư Ken Uông giới thiệu chuyến thăm của Đoàn nhằm tìm hiểu thông tin về phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn Việt Nam, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và mở rộng quan hệ hợp tác giữa người lao động và công đoàn hai nước.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Công đoàn Việt Nam có chủ trương tăng cường và phát triển hợp tác với các tổ chức, trung tâm công đoàn các nước và quốc tế; mong muốn xây dựng quan hệ các công đoàn Mỹ nhằm trao đổi kinh nghiệm, hợp tác bảo vệ người lao động trước những tác động của toàn cầu hóa, tăng cường mối quan hệ giữa lao động hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” tặng Giáo sư Ken Uông, ghi nhận những công lao đóng góp của ông trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa phong trào công đoàn Mỹ và Việt Nam.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam (7-16/12), Đoàn đại biểu Công đoàn Mỹ có kế hoạch làm việc với Công đoàn ngành: Y tế, Công Thương, Bưu điện, Than-Khoáng sản Việt Nam, LĐLĐ Quảng Ninh, Trường Đại học Công đoàn.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG - HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết