30/10/2015 - 21:39

Nhịp cầu dân cử

Giá thu tiền sử dụng đất khi giao nền tái định cư

Qua đường dây điện thoại "nóng" do Thường trực HĐND thành phố thiết lập tại kỳ họp thứ 16 của HĐND thành phố, cử tri trong đề nghị cho biết giá nền tái định cư của các hộ dân thuộc diện vào tái định cư đối với dự án xây dựng kè sông Cần Thơ. Nội dung trả lời của UBND quận Ninh Kiều như sau:

UBND quận Ninh Kiều nhận được Công văn số 3859/UBND-TH ngày 17-8-2015 của UBND TP Cần Thơ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh qua đường dây điện thoại tại kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố. Qua nghiên cứu, UBND quận Ninh Kiều trả lời đến UBND TP Cần Thơ về nội dung liên quan trên địa bàn quận Ninh Kiều, như sau:

Căn cứ Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 15-4-2015 của UBND TP Cần Thơ, về việc giá thu tiền sử dụng đất khi giao nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng kè Cần Thơ, quận Ninh Kiều. Cụ thể:

- Trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư: 3.000.000 đồng/m2.

- Trường hợp xét mua nền tái định cư: 3.900.000 đồng/m2.

UBND quận Ninh Kiều xin trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh như trên.

Chia sẻ bài viết