16/01/2009 - 08:12

EVN phát hành thành công 500 tỉ đồng trái phiếu đợt I - 2009

Ngày 15-1, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (Tập đoàn Điện lực Việt Nam-EVN) đã phát hành thành công trái phiếu EVN đợt I với giá trị 500 tỉ đồng. Đây là đợt phát hành trái phiếu lần đầu trong tổng giá trị 4.000 tỉ đồng của EVN được Bộ Tài chính cho phép phát hành trong giai đoạn 2008 - 2010.

Giá trị huy động được từ việc phát hành trái phiếu đợt I lần này sẽ được EVN sử dụng để đầu tư các dự án: Thủy điện Bản Vẽ, A Vương, Sông Tranh 2, Sê San 4, Buôn Tua Srah, Buôn Kuôp, Srêpok 3, Đồng Nai 3-4, Sông Ba Hạ, An Khê Kanak, Huội Quảng, Bản Chát, Sơn La và Nhiệt điện Uông Bí MR-2.

Trái phiếu EVN đợt I có thời hạn 5 năm, lãi suất trả sau hàng năm và được tính trên cơ sở bằng lãi tham chiếu cộng lãi biên (lãi suất thả nổi).

Trong toàn bộ giá trị 4.000 tỉ đồng trái phiếu dự kiến phát hành giai đoạn 2008 - 2010, EVN đã chỉ định Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực là đơn vị tư vấn, bảo lãnh phát hành; đại lý phát hành, thanh toán và quản lý Trái phiếu. Tính đến nay, EVN đã phát hành thành công 9 đợt trái phiếu với tổng trị giá 6.500 tỉ đồng.

MAI PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết