11/01/2012 - 09:37

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Đưa khoa học công nghệ trở thành khâu đột phá, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước

Ngày 10-1,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngành khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước trong năm 2011 vừa qua, nhất là những đóng góp cho phát triển nông nghiệp - một trong những ngành trụ cột của nền kinh tế. Kết quả nghiên cứu khoa học và quy trình kỹ thuật nuôi trồng được cải tiến đã tạo ra các giống cây, con mới, đặc biệt là giống lúa, thủy sản có năng suất, chất lượng cao làm cho sản phẩm của Việt Nam chiếm thị phần ngày càng lớn trên thế giới. Những năm qua, trình độ khoa học và công nghệ của nước ta ngày càng được nâng cao. Khoảng cách về khoa học và công nghệ ở một số lĩnh vực giữa Việt Nam và các nước được thu hẹp. Việc đổi mới công nghệ trong các ngành, các doanh nghiệp được tăng cường. Hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ ngày càng được nâng cao về trình độ, lớn về qui mô; khả năng sẵn sàng về công nghệ của các doanh nghiệp được gia tăng đáng kể. Các giải pháp công nghệ đã đóng góp vào sự phát triển của các ngành cơ khí chế tạo, dầu khí, điện tử thông tin. Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ có bước tiến mới... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; việc triển khai một số chương trình, dự án, đề án lớn về khoa học và công nghệ còn chậm; các phòng thí nghiệm được đầu tư kinh phí lớn song chưa được khai thác hết công suất... là những hạn chế mà Bộ Khoa học và Công nghệ cần lưu ý và từng bước khắc phục.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, nhiệm vụ trong năm 2012 và các năm tới Bộ Khoa học và Công nghệ phải quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu đưa khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết