15/11/2008 - 10:13

Đủ điều kiện để trình Chính phủ công nhận thành phố là đô thị loại I

(CT)- Căn cứ kết quả tổng hợp, đánh giá các chỉ tiêu phân loại đô thị, theo tiêu chí đô thị loại I, do Phân Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Miền Nam thuộc Bộ Xây dựng thiết lập, đến nay, TP Cần Thơ đạt 74,5/100 điểm, đủ điều kiện để trình Chính phủ công nhận thành phố là đô thị loại I (từ 70 điểm trở lên).

Trong đó, các tiêu chuẩn chức năng đô thị, quy mô dân số đô thị đều đạt và vượt so với các tiêu chí của đô thị loại I. Về tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng đô thị, các chỉ tiêu: diện tích nhà ở, tỷ lệ nhà kiên cố trên tổng quỹ nhà, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc đều đạt và vượt các tiêu chí của đô thị loại I theo quy định. Các chỉ tiêu chưa đạt so với chuẩn đô thị loại I là về tiêu chuẩn tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (đạt 70,3%, tiêu chuẩn 85%); Chỉ tiêu đất xây dựng công trình công cộng cấp khu ở (đạt 1,34 m2/người, chỉ tiêu > 1,5m2/người), chỉ tiêu mật độ đường chính (đạt 3,94 km/km2, chỉ tiêu >4,5 km/km2), chỉ tiêu mật độ đường cống thoát nước (đạt 2,55 km/km2, chỉ tiêu 4,5 km/km2), nước bẩn mới thu gom 50% nhưng chưa được xử lý (chỉ tiêu là 80%); diện tích đất cây xanh toàn đô thị (đạt 6,65m2/người, tiêu chuẩn 10m2/người), diện tích đất cây xanh trong khu dân dụng (đạt 2,32m2/người, chỉ tiêu 8m2/người), rác thải được thu gom và chôn lấp (đạt 70 %, chỉ tiêu 90%) và chỉ tiêu mật độ dân số (2.474 người/km2, theo quy định là 12.000 người/km2).

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, cho biết: UBND thành phố đang chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị, nâng cao các chỉ tiêu chưa đạt, đảm bảo mục tiêu xây dựng TP. Cần Thơ trở thành đô thị loại I vào năm 2009.

HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết