30/03/2015 - 21:20

Nhịp cầu dân cử

Dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô có thực hiện hay không?

Cử tri thành phố đề nghị thông tin cụ thể cho người dân biết dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô có thực hiện không, nếu có thì khi nào thực hiện, thời gian cụ thể đối với từng dự án để người dân tham gia giám sát và có kế hoạch trong sản xuất và xây dựng nhà ở. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố, như sau:

Sở Xây dựng đã phối hợp cùng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ (Ban QLDA) tổng hợp và báo cáo như sau:

- Ngày 26-5-2014, Ban chỉ đạo xây dựng dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô đã phê duyệt kế hoạch số 48/KH-BCĐXDDATTVHTĐ về triển khai thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô.

- Thực hiện theo Thông báo kết luận số 176/TB-VPUB ngày 5-6-2014 của lãnh đạo UBND thành phố, ngày 17, 18-6-2014, Ban QLDA đã kết hợp chính quyền địa phương, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai lại ra dân quyết định quy hoạch đất và quyết định quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô. Hiện nay, do sự điều chỉnh vị trí xây dựng khu hành chính tập trung về khu vực dự án nên các đơn vị có liên quan đang thực hiện các thủ tục để điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 (dự kiến thời gian hoàn thành cuối quý II-2015).

Sau khi quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt điều chỉnh, Ban QLDA sẽ triển khai các dự án thành phần theo quyết định được duyệt và chủ trương của cấp thẩm quyền.

- Về tình hình thực hiện dự án thành phần Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô:

+ Ngày 10-2-2015, Ban QLDA đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự án đầu tư; dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô (phạm vi từ cầu Quang Trung đến cầu Hưng Lợi).

+ Sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và UBND thành phố phê duyệt dự án, Ban QLDA sẽ tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định (dự kiến thời gian thực hiện 2015-2017, trong đó tập trung thực hiện trước khu vực quy hoạch xây dựng khu hành chính tập trung của thành phố trong năm 2015-2016).

Chia sẻ bài viết