20/09/2016 - 21:16

Đồng Vạn áp dụng triệt để “1 phải, 5 giảm” sản xuất lúa hiệu quả

Tại TP Cần Thơ, Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) được triển khai thực hiện trên địa bàn 3 huyện là Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh. Tổng diện tích tham gia dự án 29.962 ha, với 25.000 hộ nông dân. Tổng mức đầu tư Dự án VnSAT TP Cần Thơ hơn 323,6 tỉ đồng (hơn 15 triệu USD); trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới gần 209,69 tỉ đồng, vốn đối ứng của thành phố hơn 39,5 tỉ đồng, còn lại là vốn do nông dân, tổ chức nông dân và các doanh nghiệp tham gia dự án trực tiếp đóng góp. Trong năm 2016, Dự án VnSAT TP Cần Thơ tập trung đào tạo, tập huấn cho cán bộ kỹ thuật, nông dân. Trong đó, chú trọng đến liên kết theo nhóm nông dân, theo vùng sản xuất, từ đó nâng chất và hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã…

Chia sẻ bài viết