06/05/2020 - 21:57

Đông Thuận quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, đã phấn đấu thực hiện thắng lợi tất cả 12 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ xã đề ra. Từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Xã Đông Thuận đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Đông Thuận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã. Đồng chí Nguyễn Hữu Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Thuận, cho biết: Xác định mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2015 - 2020 là tập trung xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã đã đề ra các khâu đột phá: khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về đất đai; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng, phát triển các loại hình tổ chức sản xuất; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Kết quả, 5 năm qua, nhân dân xã đã xây dựng hơn 1.800ha mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng xuất khẩu; thành lập 51 tổ hợp tác và 1 hợp tác xã nông nghiệp để hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiêu thụ hàng nông sản; trồng 15ha thanh long ruột đỏ, 6ha nhãn Ido, 10ha mít Thái. Đồng thời, xây dựng 12 mô hình nuôi bò; 6 mô hình nuôi dê; 3 mô hình nuôi vịt kết hợp nuôi cá… Anh Huỳnh Văn Bá, ở ấp Đông Hòa A, nói: “Được địa phương hỗ trợ vay 40 triệu đồng, tôi xây dựng mô hình nuôi bò thịt, mỗi năm lời trên 30 triệu đồng, đã thoát nghèo”. Còn ông Bùi Văn Lẹ, ở ấp Đông Thạnh, chuyển đổi 5ha ruộng sang trồng thanh long ruột đỏ, mỗi năm lời hơn 1 tỉ đồng... Xã tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, bảo đảm an ninh trật tự, đề nghị huyện đầu tư nâng cấp, cải tạo chợ Kinh Ngang để phát triển thương mại - dịch vụ. Đến nay, toàn xã có 98 cơ sở thương mại - dịch vụ, tăng 20 cơ sở so với năm 2015. Bên cạnh đó, xã vận động nhân dân đóng góp hơn 8 tỉ đồng cùng Nhà nước nâng cấp, tráng bê tông 53.415m đường rộng từ 2m-4m; sửa chữa và bắc mới 8 cây cầu. Xã cũng đề nghị huyện đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao xã, các nhà văn hóa ấp và 2 trường học.

Một trong những kết quả nổi bật là Đảng ủy xã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường; tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên; công tác đào tạo cán bộ, công chức được chú trọng. Đảng bộ đã kết nạp được 62 đảng viên, đạt 103% chỉ tiêu. Đồng chí Nguyễn Hữu Đạt khẳng định: Nhờ thực hiện nhiều giải pháp, năm 2016, xã đã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới; cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người tăng 18 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,29% so với năm 2015, còn 1,82%. Đảng bộ từ năm 2015 đến 2017 đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2018 hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 5 năm liền không có đảng viên vi phạm.

Từ những kết quả ấn tượng của nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Đông Thuận được Ban Thường vụ Thành ủy chọn tổ chức ĐH điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ mới, Đảng ủy xã đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu: phấn đấu đến năm 2025, diện tích cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng xuất khẩu đạt 2.100ha/vụ; diện tích nuôi trồng thủy sản 100ha/năm; diện tích trồng rau màu 175ha/năm; chuyển đổi thêm 50ha đất trồng lúa sang vườn trồng cây ăn trái; giá trị sản xuất bình quân 1ha đất đạt 170 triệu đồng/năm; nâng cấp, mở rộng 100% tuyến đường chính trong xã; đến năm 2024 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đến năm 2025 xã không còn hộ nghèo; hằng năm, Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đồng chí Nguyễn Hữu Đạt nêu quyết tâm: Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trên, sau ĐH, Đảng ủy sẽ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ĐH. Trong đó, quan tâm hỗ trợ nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình nông nghiệp sạch; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; kêu gọi doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị...

Bài, ảnh: ANH DŨNG 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Đông Thuận