05/09/2017 - 21:05

Đồng Tháp: Gần 600ha đất được tích tụ với nhiều hình thức khác nhau

(CT)- Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, thống kê năm 2011, diện tích đất nông nghiệp của tỉnh khoảng 273.380ha; trong đó có khoảng 225.220ha đất trồng lúa và bình quân 1,4ha/hộ. Sau 6 năm, 2011-2017, toàn tỉnh có 220.000ha đất trồng lúa, bình quân khoảng 0,5ha/hộ. Điều này cho thấy, xu thế chia nhỏ đất ở Đồng Tháp rất đáng lo ngại. 

Trước tình hình trên, từ năm 2015, tỉnh Đồng Tháp đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã tăng quy mô sản xuất, như: tư vấn, tập huấn quản lý, tập huấn kiến thức quản lý - kiến thức sản xuất cho hộ có quy mô trang trại trở lên (3ha); tạo điều kiện để ngân hàng cho vay và hỗ trợ 50% lãi suất cho các hộ vay để thuê đất, vay để san bằng mặt ruộng bằng tia lazer. Đồng  thời, tỉnh cũng cử viên chức ngành nông nghiệp tham gia vào Ban Giám đốc các hợp tác xã có tiềm năng, có liên kết chuỗi, có tích tụ ruộng đất; khuyến khích các thành viên trong hộ gia đình, dòng tộc giao đất lại cho cá nhân có kinh nghiệm sản xuất… Kết quả, đến nay, toàn tỉnh đã có gần 600ha đất được tích tụ với nhiều hình thức khác nhau, hầu hết đều mang hiệu quả cao hơn so với trước, nhất là đối với người cho thuê đất (thu nhập từ cho thuê, từ công việc khác như: chăn nuôi, trồng cây cảnh, làm thuê cho các doanh nghiệp…)…

Hà Triều

 

Chia sẻ bài viết