27/05/2024 - 18:28

Đóng góp dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 

(CT) - Ngày 27-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Tại điểm cầu TP Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, chủ trì tham dự.

Dự án chung cư nhà ở Hồng Loan, TP Cần Thơ.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội gồm có 7 Chương, 78 Ðiều. Trong đó, Chương I: Những quy định chung, gồm có 3 Ðiều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ; Chương II: Về các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, gồm có 3 Mục và 13 Ðiều; Chương III: Về nhà ở xã hội, gồm có 10 Mục và 40 Ðiều; Chương IV: Về nhà lưu trú công nhân, gồm có 5 Ðiều; Chương V: Về nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, gồm có 3 Mục 10 Ðiều; Chương VI: Về tổ chức thực hiện, gồm có 5 Ðiều, quy định về trách nhiệm của Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành liên quan (trong đó có Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội), Tổng LÐLÐ Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp có cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp. Chương VII: Về điều khoản thi hành, gồm có 2 Ðiều, điều khoản thi hành và trách nhiệm thi hành; quy định chuyển tiếp.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung trong dự thảo Nghị định liên quan đến các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang; việc nộp lại tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội sau 10 năm cho thuê, loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án; xác định các điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, cơ chế tài chính để hỗ trợ cấp bù lãi suất khi các tổ chức tín dụng tham gia cho vay đầu tư nhà ở xã hội...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng rà soát nội dung dự thảo Nghị định, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện Nghị định trước khi trình Chính phủ phê duyệt. Ðồng thời, yêu cầu Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan cần khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Tập trung cho các chính sách có tính dài hơi, quy hoạch, bố trí đất đai, ngân sách nhà nước, thu hút các nguồn lực đầu tư đầu tư nhà ở xã hội. Cần rà soát quy trình thủ tục, quy định cụ thể về tiêu chí, đối tượng, quy hoạch phải đi trước một bước, xây dựng chương trình phát triển nhà ở... Xem xét quy hoạch, quỹ đất cho nhà ở xã hội trong chính sách phát triển nhà ở ở đô thị, nông thôn. Tính toán các vấn đề liên quan đến nguồn thu từ nhà ở xã hội, trình tự thủ tục mua, thuê nhà ở xã hội, đơn giản các thủ tục và điều kiện mua bán nhà ở xã hội...

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết