19/10/2020 - 19:43

Đồng chí Lê Quốc Phong được giới thiệu bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp 

(CTO)- Ngày 19-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, bước sang ngày làm việc thứ 2 của phiên chính thức. 

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng được giới thiệu bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ảnh: ANH DŨNG

ĐH tiếp tục thảo luận về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Đồng Tháp 5 năm tới. Đó là: nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tiền phong, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; xây dựng chính quyền điều hành năng động, hiệu quả, phục vụ nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Tập trung thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thích ứng với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng; nâng cao năng lực công nghiệp, đẩy mạnh kinh tế nông nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

ĐH thảo luận, xác định thực hiện 5 khâu đột phá là đẩy nhanh phát triển hạ tầng giao thông, tạo nền tảng kết nối và phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch gắn kết hài hoà với phát triển đô thị. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp quy mô lớn, phát triển nền nông nghiệp thông minh. Tập trung phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp theo hướng nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả. Thực hiện các giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

ĐH đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 50 ủy viên. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ngoài 50 ủy viên được bầu tại ĐH, còn có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Lê Quốc Phong được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 20-10, ĐH sẽ bế mạc.

Đồng chí Lê Quốc Phong sinh ngày 3-5-1978, quê quán Hà Nội; trình độ thạc sĩ sinh học, lý luận chính trị cao cấp. Đồng chí đã giữ nhiều chức vụ trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tháng 1-2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 4-2016, được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng thời là Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn. Tháng 12-2017, đồng chí tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Tháng 8-2020, tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết