20/04/2010 - 08:40

Đồng chí Trương Tấn Sang:

Đối ngoại nhân dân góp phần quan trọng nâng cao vị thế đất nước

Ngày 19-4, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị công tác Đối ngoại nhân dân do Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì. Tới dự có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; cùng đại diện các Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân.

Hội nghị đã nghe và thảo luận Báo cáo của Ban Đối ngoại Trung ương về phương hướng công tác Đối ngoại nhân dân trong năm 2010 trên cơ sở những kết quả nổi bật của công tác này trong năm 2009 cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang bày tỏ phấn khởi trước sự lớn mạnh của lực lượng tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân; biểu dương Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân đã có nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn để triển khai các hoạt động đối ngoại theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của đất nước.

Đồng chí Trương Tấn Sang phân tích sâu sắc một số tồn tại, hạn chế của hoạt động đối ngoại nhân dân thời gian qua cũng như những thách thức, khó khăn của công tác này mà các đoàn thể và tổ chức nhân dân cần chủ động khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh, những cơ quan có chức năng làm công tác đối ngoại nhân dân cần rà soát về hiệu quả hoạt động của mình và xem xét cơ chế phối hợp bởi có một số tổ chức, cá nhân có thể làm tốt công tác này lại chưa thật sự được phát huy. Những vướng mắc cũng cần được xem xét một cách nghiêm túc, trong đó có những công tác cụ thể như: chính sách, chế độ làm việc của cán bộ, vấn đề nhân lực, trụ sở cơ quan...

Về phương hướng hoạt động đối ngoại của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân trong năm 2010 và những năm tiếp theo, đồng chí Trương Tấn Sang yêu cầu các đoàn thể và tổ chức nhân dân cần chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ, bổ sung thế mạnh cho nhau, tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ban, ngành, kết hợp tốt với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, giữa chính trị đối ngoại với văn hóa và kinh tế đối ngoại nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng. Việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, các nước trong khu vực là một ưu tiên cùng với việc chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên ngoài; đấu tranh ngăn chặn những quan điểm, hành động thiếu thiện chí của các thế lực thù địch chống phá ta; đoàn kết và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân thế giới; không ngừng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân và chất lượng công tác thông tin đối ngoại.

ĐỖ QUYÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết