20/06/2020 - 08:49

Đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 

Thành phố Cần Thơ không ngừng đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21-11-2019 về phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH. Qua đó, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện ở huyện Vĩnh Thạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện.  

Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền BHXH, BHYT. Cùng với đó, tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT sát hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh những hình thức tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của ngành, BHXH thành phố còn đẩy mạnh tuyên truyền qua các mạng xã hội facebook, zalo; các buổi tuyên truyền nhóm, đến từng nhà vận động người dân tham gia… Theo ông Trần Văn Minh, Giám đốc BHXH TP Cần Thơ, nhờ thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT nâng lên rõ nét. Số lượng người tham gia BHXH, BHYT tăng lên từng năm.

Tính đến hết tháng 5-2020, thành phố có 123.614 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 90,36% chỉ tiêu giao, số còn phải khai thác theo chỉ tiêu giao là 13.191 người; ước thực hiện đến 30-6-2020 đạt 124.593 người. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 7.637 người, đạt 46,67% chỉ tiêu giao, số còn phải khai thác theo chỉ tiêu giao là 8.727 người; ước thực hiện đến 30-6-2020 đạt 8.655 người. Số người tham gia BHYT là 1.012.914 người, tỷ lệ độ bao phủ đạt 89,95% dân số thành phố; còn phải vận động 99.644 người tham gia BHYT để đạt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao cho Cần Thơ năm 2020 là 1.112.558 người; ước thực hiện đến 30-6-2020 đạt 1.027.472 người, độ bao phủ BHYT đạt 83,13% dân số.

Để đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người dân, quận Ninh Kiều đã linh hoạt, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, vận động. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Sen, Giám đốc BHXH quận Ninh Kiều, BHXH quận phối hợp Đài Truyền thanh quận tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT và những quy định về chính sách BHYT theo Nghị định số 146/2019/NĐ-CP của Chính phủ… Đến hết tháng 5-2020, quận Ninh Kiều có 1.127 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt tỷ lệ 36,14% so với chỉ tiêu được giao; 220.785 người tham gia BHYT, đạt 78,63% dân số quận.

Còn tại quận Thốt Nốt, công tác tuyên truyền được xem là một trong những yếu tố quyết định đến kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Bà Trần Thị Trúc Ly, Đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện ở phường Thới Thuận, cho biết: “Trong tuyên truyền, chúng tôi chú trọng người thật, việc thật. Chẳng hạn, chúng tôi nêu những trường hợp người có thẻ BHYT mắc bệnh nằm viện được Quỹ BHYT chi trả, còn người không có thẻ BHYT phải tiêu tốn rất nhiều, thậm chí phải cầm cố ruộng vườn nếu chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo”. Cùng với đó, địa phương chú trọng tuyên truyền qua các buổi đối thoại trực tiếp để có sự tương tác hai chiều. Những thắc mắc, những vấn đề chưa rõ, người dân có thể trao đổi và được giải đáp ngay. Công tác tuyên truyền giúp đối tượng được tuyên truyền hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT.

Theo ông Trần Văn Minh, Giám đốc BHXH TP Cần Thơ, BHXH thành phố đã đổi mới phương thức hoạt động; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ của hệ thống BHXH; thực hiện tốt việc minh bạch, niêm yết công khai thu, chi, giải quyết chế độ, quản lý sử dụng quỹ BHXH; các hoạt động khám chữa bệnh, quản lý hồ sơ, quản lý đối tượng tham gia BHXH. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về BHXH được Ủy ban MTTQVN và tổ chức đoàn thể, các ngành, các cấp từ thành phố đến cơ sở quan tâm phối hợp thực hiện tốt. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp được đẩy mạnh, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp với Bưu điện thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết