03/07/2009 - 08:10

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng:

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức vững mạnh

Ngày 2-7, Công đoàn Viên chức Việt Nam (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập (2/7/1994-2/7/2009). Các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương đã đến dự.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp Công đoàn viên chức (CĐVC) Việt Nam trong 15 năm qua; đồng thời khẳng định, các thế hệ công đoàn viên chức đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn thử thách, triển khai và thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng nhiệm vụ của Công đoàn; tích cực tham gia công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nhiều tấm gương sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong các lĩnh vực hoạt động của Công đoàn.

Phó Thủ tướng cho rằng trong 15 năm đổi mới, xây dựng đất nước, CĐVC Việt Nam là lực lượng quan trọng trong việc nghiên cứu, tham mưu xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các cấp Công đoàn viên chức làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Phó Thủ tướng đề nghị đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và các cấp CĐVC Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng CĐVC Việt Nam.

LƯU THỊ THOAN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết