19/12/2008 - 08:11

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV Liên hiệp Các Tổ chức hữu nghị Việt Nam

Đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 18-12, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ IV (2008-2013). Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tới dự và phát biểu.

Trong nhiệm kỳ 2003-2008, công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) đã có những bước phát triển và đạt được hiệu quả đáng ghi nhận. Quan hệ đối ngoại của Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã được mở rộng đáng kể theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa, có bước phát triển về chất, theo chiều sâu đối với các địa bàn trọng điểm. Liên hiệp đã thành lập được các hội hữu nghị với nhân dân các nước láng giềng tại hầu hết các tỉnh biên giới. Quan hệ nhân dân với các nước ASEAN được mở rộng và tăng cường thông qua các hoạt động giao lưu, hữu nghị, hợp tác song phương và đa phương. Ngoài ra, Liên hiệp và các tổ chức thành viên cũng đã thiết lập được quan hệ đa dạng và triển khai nhiều hoạt động hữu nghị, hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương... Cùng với các tổ chức thành viên, Liên hiệp đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau với các đối tác nước ngoài; vận động các tổ chức đối tác và các cá nhân góp phần vào việc khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia vận động chính trị, đấu tranh dư luận, triển khai kênh đối thoại không chính thức để góp phần xử lý các vấn đề chất độc da cam/dioxin, hậu quả chiến tranh để lại... Công tác vận động viện trợ được đẩy mạnh theo hướng chủ động hơn, phù hợp với lợi ích của ta. Liên hiệp đã xây dựng và tích cực triển khai hiệu quả Chương trình quốc gia vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đến năm 2010. Công tác vận động và giải ngân nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã tăng liên tục, từ 102 triệu USD năm 2003 lên 253 triệu USD năm 2007; giai đoạn 2003-2008 đạt trên 1,1 tỉ USD. Viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã đóng góp đáng kể cho ngân sách của nhiều địa phương, đến tận cơ sở và trực tiếp đến người dân, được sử dụng có hiệu quả cao, góp phần thiết thực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, phát triển nguồn nhân lực, kinh tế-xã hội của đất nước...

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương những nỗ lực, chủ động, sáng tạo, đạt nhiều thành tích trên các mặt công tác của Liên hiệp trong 5 năm qua. Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Chúng ta cần nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại nhân dân; cần xuất phát từ những tư tưởng lớn của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh: “dân là gốc”, “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế thế giới, sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết và hợp tác của nhân dân các nước tiếp tục là nhân tố rất quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Tiếp tục tăng cường, phát triển công tác đối ngoại nhân dân là vấn đề chiến lược lâu dài của cách mạng nước ta nhằm phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp trên mặt trận đối ngoại trong thời kỳ mới. Là một tổ chức chính trị-xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước, Liên hiệp có vị trí, vai trò quan trọng trong các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân. Do đó, Liên hiệp cần được củng cố, phát triển, không ngừng đổi mới để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Chỉ thị 28 của Ban bí thư Trung ương Đảng (khóa X) ban hành ngày 2-12 vừa qua nhằm nâng cao nhận thức về tính chất, vị trí, vai trò của Liên hiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và hoạt động của Liên hiệp trong thời gian tới.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gồm 135 người, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, tổ chức nhân dân, hội người Việt Nam ở nước ngoài. Ồng Vũ Xuân Hồng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa 3 tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp khóa 4 (2008-2013).

HOÀNG THỊ HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết