12/08/2019 - 09:52

Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ

Đổi mới chương trình, công tác quản lý đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp 

Đổi mới chương trình, công tác quản lý đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, đó là công tác được Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ xem là việc làm cấp thiết, nhằm xây dựng vị thế của trường trong khu vực.

Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ tham quan, thực hành tại Toyota Cần Thơ.

Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ tham quan, thực hành tại Toyota Cần Thơ.

Từ ngày 1-1-2017 thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp quản lý về chuyên môn. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo, thành lập Hội đồng, các Ban chuyển đổi và xây dựng chương trình đào tạo, trình Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, kịp thời cho công tác tuyển sinh từ năm học 2017-2018. Hiện tại, nhà trường đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp phép đào tạo 13 ngành nghề trình độ cao đẳng, 14 ngành nghề trình độ trung cấp, thuộc khối ngành nghề: Công nghệ ô tô, Điện, Kinh tế, Chế biến, Công nghệ thông tin, Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi - Thú y, Nuôi trồng thủy sản. Nhà trường cũng đang triển khai xây dựng, chuyển đổi tiếp 4 chương trình đào tạo trình độ trung cấp, 8 chương trình đào tạo liên thông trình độ cao đẳng.

Quá trình xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo, trường luôn xác định rõ cơ cấu ngành, nghề trọng điểm phù hợp với chức năng nhiệm vụ của trường và nhu cầu lao động của địa phương cùng doanh nghiệp. Từ đó luôn đổi mới căn bản, hiệu quả, sát với thực tế về chương trình và hiệu quả công tác quản lý đào tạo. Nhà trường sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy của các khoa, bộ môn phù hợp với từng yêu cầu nhiệm vụ, với Luật Giáo dục nghề nghiệp; theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, dễ quản lý. Bên cạnh đó, xây dựng chuẩn các chức danh cán bộ để qua đó rà soát, quy hoạch, luân chuyển và sử dụng trên cơ sở năng lực. Ưu tiên hàng đầu là bồi dưỡng toàn diện đội ngũ giáo viên, đặc biệt là kỹ năng nghề, trình độ tin học, ngoại ngữ; khuyến khích giáo viên học văn bằng hai hoặc các chứng chỉ ở ngành nghề có số lượng học sinh, sinh viên đông. Đồng thời tăng cường vai trò và trách nhiệm của giáo viên theo hướng xem người học là trung tâm; tạo điều kiện cho giáo viên thường xuyên học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Nhà trường cũng xây dựng chính sách, huy động mọi nguồn lực để đầu tư thêm nhà xưởng, phòng thực hành, thực tập và các trang thiết bị mới, đồng bộ; liên kết hoặc mời các cán bộ đang công tác tại các doanh nghiệp uy tín về giảng dạy một số môn học, mô-đun hoặc đưa học sinh, sinh viên đi học tập thực tế tại các doanh nghiệp ít nhất 1 lần/năm. 

Nhà trường hướng đến hoàn thiện cụ thể, chi tiết chức năng, nhiệm vụ cho từng phòng, khoa, bộ môn, trung tâm; phát huy và tăng cường nâng cao vai trò quản lý của lãnh đạo phòng, khoa, bộ môn. Xây dựng cơ chế khuyến khích, thu hút kỹ thuật viên có kinh nghiệm, nhà quản lý của doanh nghiệp tham gia giảng dạy, xây dựng góp ý chương trình đào tạo, thiết kế đồ dùng dạy học, mô hình giảng dạy sao cho phù hợp thực tế sản xuất. Xây dựng cơ chế cụ thể để khuyến khích giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị, đồ dùng dạy học đáp ứng nhiệm vụ đào tạo của trường. Nhà trường, khoa, bộ môn và từng giáo viên thường xuyên đổi mới chương trình. Từng bước hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác quản lý, tăng cường thanh kiểm tra công tác đào tạo. Đối với từng nhà giáo làm công tác quản lý, phải có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu chấp hành các văn bản, quy định liên quan về công tác quản lý đào tạo. Tăng cường vai trò trách nhiệm của giáo viên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập; chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tiếp thu kiến thức cho học sinh sinh viên.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã tập trung chỉ đạo các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, các tổ chức đoàn thể chú trọng xây dựng tác phong sư phạm, mỗi giáo viên là tấm gương sáng; giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, tránh xa các tệ nạn xã hội. Cải tạo cảnh quan môi trường từng bước xanh, sạch, đẹp, tạo nhiều nơi vui chơi giải trí cho học sinh, sinh viên.

Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ đang nỗ lực từng bước tạo dựng vị thế xứng đáng trong khu vực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, là môi trường sư phạm tin cậy.

PHẠM NGỌC TUẤN (Trưởng Phòng Đào tạo)

Chia sẻ bài viết