11/01/2019 - 08:40

Đoàn viên thanh niên Đông Thắng góp phần đảm bảo an toàn giao thông 

Năm 2018, Ban Chấp hành (BCH) Xã đoàn Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn bằng nhiều hình thức, như: phối hợp với Công an xã và công chức tư pháp xã tổ chức các hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) cho người dân; lồng ghép tuyên truyền ATGT trong các cuộc họp sinh hoạt lệ chi Đoàn; phối hợp với các trường học tuyên truyền ATGT trong các buổi sinh hoạt đầu tuần… Qua đó, góp phần giúp đoàn viên thanh niên (ĐVTN), học sinh nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, có tính tự giác chấp hành pháp luật giao thông đường bộ, góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Đoàn viên thanh niên xã Đông Thắng gắn đèn chiếu sáng các tuyến đường.

Bên cạnh đó, BCH Xã đoàn còn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã cùng các ngành, đoàn thể xã, chi bộ, Ban Nhân dân các ấp xây dựng kế hoạch tổ chức vận động bà con trong xã thực hiện tốt các mô hình đảm bảo ATGT, như vận động nhân dân làm đường, sửa lộ bê tông; xây dựng các mô hình tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn… Năm 2018, BCH Xã đoàn tổ chức ra quân thực hiện 15 cuộc phát quang, vệ sinh môi trường các tuyến lộ, với 265 ĐVTN tham gia; tổ chức xây dựng 2 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn…  BCH Xã đoàn tham gia vận động, sửa chữa lại đèn chiếu sáng tuyến kênh Xáng Bộ với tổng số tiền 4,3 triệu đồng; sửa chữa lộ bê tông tuyến Xáng Bộ, số tiền 17,5 triệu đồng; vận động bà con nhân dân đổ đá núi tuyến Kênh Kéo (ấp Thới Hiệp), số tiền vận động 10,5 triệu đồng...

Anh Huỳnh Vũ Khoa, Bí thư Xã đoàn Đông Thắng, cho biết: Thời gian tới, BCH Xã đoàn tiếp tục phối hợp với Ban ATGT xã và các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật giao thông cho người dân, ĐVTN, học sinh ở địa bàn dân cư; tổ chức các hội thi tìm hiểu kiến thức về ATGT… nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong thanh, thiếu niên trên địa bàn. Đồng thời, BCH Xã đoàn tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch thực hiện các mô hình sửa chữa, nâng cấp đường giao thông để góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Bài, ảnh: Chung Cường

Chia sẻ bài viết