25/01/2020 - 14:41

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Đoàn kết, năng động, quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực, xây dựng Thành phố Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân, góp phần thúc đẩy sự phát triển của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 

Những ngày cận Tết, lịch dự các cuộc họp, các sự kiện dày kín, Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung vẫn dành nhiều thời gian đến thăm hỏi, chúc Tết các gia đình chính sách, tặng quà, động viên các hộ có hoàn cảnh khó khăn; nhắc các địa phương hết sức quan tâm chăm lo để nhà nhà đều được vui Xuân đón Tết… Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Bí thư Thành ủy đặc biệt quan tâm việc chuẩn bị, tổ chức thật chu đáo Hội nghị tổng kết 15 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phía sau niềm vui, tự hào về kết quả đạt được, là nỗi trăn trở, lo toan đầy trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo hoạch định hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn quan trọng sắp tới…

Trong các cuộc làm việc với các quận, huyện, sở, ngành, đồng chí nhiều lần nhấn mạnh những kết quả đạt được trong hai năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 -2020 rất quan trọng. Vậy những kết quả thành phố đạt được trong năm 2019 có như mong muốn, thưa đồng chí?

- Năm 2019, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã thực hiện đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu Thành ủy đề ra. Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,84%, vượt kế hoạch đề ra; cả ba khu vực kinh tế đều tăng so với năm 2018. GRDP bình quân đầu người đạt 88,3 triệu đồng, tăng 7,82 triệu đồng so với năm 2018; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thành phố cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực theo hướng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng năng suất lao động; nông nghiệp chuyển dịch theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, đặc biệt là hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới, 36/36 xã đạt chuẩn; sản xuất công nghiệp, phát triển thương mại và dịch vụ, du lịch, vận tải được đẩy mạnh, mức tăng khá.

Lãnh đạo thực hiện chủ đề năm 2019 “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân” đạt được  nhiều kết quả tích cực. Tập trung xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh về số lượng và vốn; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn còn 0,75% theo chuẩn đa chiều.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục, y tế được chú trọng đầu tư; quan tâm bảo vệ sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm lo cho người có công với nước và các đối tượng bảo trợ xã hội… được thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị (HTCT) được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng - an ninh (QPAN) được đảm bảo…

Thưa đồng chí, cụ thể công tác xây dựng Đảng, HTCT tiếp tục đạt những kết quả quan trọng nào?

- Thành ủy và các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng HTCT trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Năm 2019, Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 2 nghị quyết chuyên đề, 5 chỉ thị, 10 quy định, trên 460 quyết định và nhiều văn bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy trên các lĩnh vực.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ thành phố. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo chặt chẽ, đúng tiến độ. HTCT thành phố tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), HTCT thành phố giảm 3 đầu mối trực thuộc Thành ủy, 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, 45 Ban Chỉ đạo thành phố... tinh giản và cắt giảm 3.796 biên chế (đạt 126,32% kế hoạch giai đoạn 2015 - 2021, giảm 14,22% so với biên chế phân bổ, sử dụng năm 2015).

Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, đúng quy định. Công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện chặt chẽ, kết nạp đảng viên vượt kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; chất lượng được nâng lên. Ban Thường vụ Thành ủy hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 đối với 17 đơn vị, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình, quy định. Qua kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá đầy đủ các mặt ưu điểm, hạn chế và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chủ đề năm 2019 còn một số hạn chế. Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, phân tích nguyên nhân và có những giải pháp quyết liệt, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020... Việc đánh giá chính xác, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế trong từng năm, nhiệm kỳ, là cơ sở quan trọng để thành phố tiến hành tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết  45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tuyến đường Võ Văn Kiệt - tuyến đường chính nối trung tâm TP Cần Thơ với sân bay Quốc tế Cần Thơ có chiều dài gần 7 km, rộng 50 mét, vốn đầu tư 1.850 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Đây là một trong nhiều công trình trọng điểm góp phần thúc đẩy TP Cần Thơ phát triển.  Ảnh: Kim Chinh

Thưa đồng chí, là người tham gia dự thảo, tiếp thu ý kiến đóng góp tu chỉnh và triển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị trong 15 năm qua, đồng chí nhận thấy sự phát triển của thành phố có đáp ứng các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra?

- Ngày 17-2-2005, Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị  (khóa IX) được ban hành, cùng các chủ trương, quyết định, cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho Cần Thơ phát triển. So với những yêu cầu, mục tiêu Bộ Chính trị, Chính phủ đặt ra cho TP Cần Thơ 15 năm trước, đến nay Cần Thơ đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội (KT-XH) thành phố có bước phát triển vững mạnh. Năng lực cạnh tranh của thành phố và doanh nghiệp được cải thiện; hợp tác, liên kết về kinh tế trong và ngoài nước được tăng cường, độ mở nền kinh tế ngày càng rộng lớn. Việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển có chuyển biến tốt; hệ thống cơ sở hạ tầng KT-XH được đầu tư khá hơn, đồng bộ hơn. Phát triển kinh tế song hành với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên. Thành phố đặc biệt chú trọng kết hợp phát triển kinh tế với củng cố QPAN, giữ vững địa bàn trọng điểm chiến lược về QPAN  của vùng và cả nước. 

Nhìn lại 15 năm phát triển, có thể thấy vai trò thành phố Cần Thơ là trung tâm động lực của vùng ngày càng rõ nét hơn. Nổi bật là nhiều công trình, dự án quan trọng được đầu tư xây dựng, làm cho hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, cảng biển, đường hàng không không ngừng mở rộng, kết nối Cần Thơ với cả nước, khu vực và thế giới. Thành phố được công nhận đô thị loại 1 vào năm 2009 và tiếp tục nâng chất, hoàn thiện các tiêu chí. Vai trò trung tâm vùng từng bước thể hiện trên các lĩnh vực, như: Thương mại - dịch vụ, du lịch, tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục - đào tạo…Các chủ trương giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, nâng cấp mở rộng, phát triển giáo dục, y tế, các dịch vụ bổ trợ được triển khai, bước đầu phát huy hiệu quả… Ngày càng nhiều tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng quan tâm, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại thành phố Cần Thơ.

Mười lăm năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Cần Thơ ý thức rõ trọng trách do Đảng, Chính phủ giao, quyết tâm, nỗ lực rất lớn trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX). Còn nhớ thời điểm chia tách tỉnh Cần Thơ để thành lập TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, ngân sách chỉ hơn 400 tỉ phải chia cho hai địa phương. Đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết tâm, triển khai thực hiện quyết liệt; các thế hệ cán bộ kế thừa cũng làm việc với tinh thần quyết tâm, quyết liệt. Tuy nỗ lực rất lớn, nhưng đến nay vẫn còn những mục tiêu thành phố chưa thực hiện được. Cần Thơ chưa trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh hiện đại; chưa thật sự là cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông; vẫn còn một số ngành, lĩnh vực tụt hậu so với một số tỉnh trong vùng. Vai trò một cực phát triển, động lực thúc đẩy sự phát triển toàn vùng đang là thách thức lớn… Thành ủy đã tiến hành đánh giá rất nghiêm túc, phân tích rõ nguyên nhân hạn chế; đồng thời nhận rõ trách nhiệm đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố trong hoạch định hướng phát triển thành phố thời gian tới.

Thưa đồng chí, như vậy, định hướng phát triển TP Cần Thơ trong giai đoạn sắp tới như thế nào? Năm 2020, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào?

- Thành ủy đang tích cực chuẩn bị tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) và tham mưu đề xuất Trung ương xem xét ban hành Nghị quyết mới về xây dựng phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phấn đấu xây dựng và phát triển TP Cần Thơ là đô thị sinh thái sông nước đặc trưng của cả nước, văn minh, hiện đại, bắt kịp trình độ phát triển của các đô thị tiên tiến trong nước và khu vực; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại, mạnh về dịch vụ tài chính, ngân hàng, giáo dục, khoa học công nghệ, là trung tâm y tế chuyên sâu, đảm nhận dịch vụ chữa bệnh chất lượng cao, hàng đầu của vùng ĐBSCL và cả nước; là thành phố an ninh, an toàn, thanh bình, cộng đồng dân cư chung sống gắn kết hài hòa và thân thiện. Từ nay đến năm 2030, TP Cần Thơ phải vươn lên, trở thành đô thị hạt nhân, động lực thật sự để thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng; khẳng định được vai trò đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; giữ vững vai trò địa bàn trọng điểm, vị trí chiến lược về QPAN của vùng ĐBSCL và cả nước.

Hiện nay, việc hoạch định phát triển của thành phố tiến hành đồng thời với công tác chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Năm 2020 cũng là năm thành phố nỗ lực cao độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhiệm vụ trước mắt rất cấp bách và nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố đoàn kết, nỗ lực, nêu cao quyết tâm chính trị, thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Thành ủy đề ra năm 2020.

TP Cần Thơ được công nhận đô thị loại 1 vào năm 2009 và tiếp tục nâng chất, hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu “trở thành đô thị sinh thái đáng sống” như kỳ vọng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong ảnh: Một góc hồ Xáng Thổi nhìn từ trên cao. Ảnh flycam: Văn Chiến

Với chủ đề năm 2020 “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp của thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Thành ủy tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng HTCT trong sạch, vững mạnh; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của HTCT tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế và đô thị. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

Thành ủy quyết tâm lãnh đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực trong năm 2020, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra, tạo nền tảng, tiền đề thuận lợi cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn sắp tới. Tôi tin tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt khó, chung sức chung lòng xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững. Đây cũng là món quà thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm thống nhất đất nước; chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc  lần thứ XIII.

Cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy!l

KIM CHINH (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết